Apple a zdravotnictví pojí značné pouto, které neustále nabývá na síle. Tomu nasvědčuje i nová iniciativa, která se skrývá v operačním …

iTunes není složitý program. Ačkoliv je ve své současné podobě už poněkud přebujelý, po základním zorientování může být jako nástroj …