iWant

13 magických klávesových zkratek, které fungují jen při spouštění Macu

iWant

S režimem zotavení na Macu nepracujeme každý den, je proto těžké si zapamatovat všechny základní postupy a příslušné klávesové zkratky. V dnešním článku vás provedeme všemi variantami režimu zotavení pro všechny možné účely.

Ať už potřebujete uvést svůj Mac do režimu zotavení kvůli bootování z USB flash disku, nebo kvůli tomu, že se u vás vyskytly technické problémy, vždy se hodí znát klávesové zkratky, jež vám práci znatelně urychlí a usnadní. Díky nim zvládnete přerušit klasický proces startování Macu a případně také změnit způsob, jakým se operační systém chová po vašem přihlášení. Znalost klávesových zkratek se hodí i pro případ řešení problémů.

Bootování z USB nebo externího disku

Správce spouštění na Macu zabraňuje vašemu počítači v bootování z výchozího startovacího disku. Namísto toho získáte nabídku v podobě seznamu všech připojených zařízení včetně USB a externích disků. Tato možnost je obzvlášť užitečná v případech, kdy na svém počítači potřebujete vyzkoušet linuxovou distribuci nebo jiný operační systém z flash disku. Pro tento způsob bootování zapněte Mac klasickým způsobem a poté spolu s tlačítkem pro vypínání podržte levou klávesu Alt (Option).

Bootování v bezpečném režimu (Safe Boot)

Pokud máte se spuštěním Macu problémy, můžete si pomoci použitím spuštění v bezpečném režimu, díky kterému se provoz vašeho počítače spustí jen za doprovodu nezbytných základů pro start operačního systému. Zároveň dojde ke kontrole chyb a jejich opravě. Při bootování v bezpečném režimu nedochází ke klasickému procesu přihlašování nebo použití některých prvků nainstalovaných uživatelem, dochází k promazání mezipamětí a načtení pouze těch nejnutnějších rozšíření jádra. Pro bootování v bezpečném režimu držte při spouštění Macu spolu s vypínacím tlačítkem levý Shift.

Hardware test / Diagnostika

Nástroj, který v tomto odstavci popisujeme, se v závislosti na stáří Macu nazývá Apple Hardware Test nebo Diagnostika Apple. Jde o užitečný soubor nástrojů pro řešení potíží. Tyto nástroje jsou schopné spolehlivě detekovat znatelné problémy, vyskytující se na hardwaru, ať už se jedná o potíže s baterií, procesorem nebo jinými komponenty. Hardware test u Maců, jejichž datum výroby je starší než červen 2013 (u novějších modelů jde o Apple diagnostiku), aktivujete podržením klávesy D při spouštění. Nástroj je možné spustit i z internetu za pomoci klávesové zkratky Option (alt) + D. Druhý zmiňovaný způsob přijde vhod, pokud máte problémy s diskem.

Reset PRAM/NVRAM

Resetováním NVRAM a PRAM můžete vyřešit problémy spojené s hlasitostí zvuku, rozlišením displeje, nastavením časového pásma, spouštěním a dalšími parametry. Tento reset vyžaduje trochu pokročilejší prstovou gymnastiku, není to ale nic obtížného. Při zapnutí Macu stiskněte a podržte klávesy Alt + Command + P + R, a držte je stisknuté po dobu minimálně dvaceti sekund. Pokud provádíte reset na MacBooku Pro, držte klávesy do doby, než se podruhé zobrazí a opět zmizí logo Applu.

Reset SMC

SMC je zkratka pro System Management Controller, tedy řadič pro správu systému na Macu. Ten má na starost aspekty, jako je regulace teploty, senzor náhlého pohybu, čidlo okolního osvětlení, ukazatel stavu baterie a řada dalších. Reset SMC provedete souběžným stiskem tlačítka pro vypínání a kláves Shift + Control + Alt (Option).

Režim zotavení

Režim zotavení je cestou k řešení řady problémů s macOS / OS X. Oddíl zotavení tvoří samostatnou část macOS. Můžete ho použít například k opravě disku za pomoci Diskové utility, k přístupu k Terminálu nebo k obnově Macu za pomoc reinstalace operačního systému. Režim zotavení aktivujete stiskem a současným podržením kláves Command + R.

Diskový režim

Diskový režim je skvělý nástroj, který vám umožní přenos souborů z jednoho Macu na druhý. Spuštěním tohoto režimu propojíte vzájemně oba Macy a můžete zahájit proces kopírování souborů. Po vzájemném propojení obou počítačů přes rozhraní Thunderbolt, FireWire nebo USB-C stiskněte spolu s vypínacím tlačítkem klávesu T, poté můžete zahájit přenos souborů.

Režim jednoho uživatele

Režim jednoho uživatele na Macu pracuje v textovém prostředí bez grafického uživatelského rozhraní a bez startovacích disků. Tento režim umožňuje uživatelům vyřešit na Macu problémy, spojené se spouštěním počítače.Po jeho aktivaci můžete například opravit chybný disk, kopírovat soubory z jedné jednotky na druhou nebo otevřít problematické optické jednotky – je ale zapotřebí znát příslušné textové příkazy. Mac v režimu jednoho uživatele nabootujete současným stiskem vypínacího tlačítka a kláves Command + S.

Komentovaný režim

Jak název napovídá, v komentovaném režimu na Macu je obvyklé „startovací“ rozhraní nahrazeno detailní zprávou, popisující procesy, které se ve vašem Macu v průběhu startu odehrávají. Komentovaný režim je užitečný v případech, kdy se snažíte odhalit chybu při spouštění Macu, a spustíte jej za pomoci klávesové zkratky Cmd + V.

Bootování z optického disku

Pokud vlastníte některý ze starších Maců, které ještě disponují optickými jednotkami, můžete vytvořit nebo použít existující CD či DVD s operačním systémem, z něhož můžete bootovat. Tento režim, při kterém Mac ignoruje obvyklý startovací disk, aktivujete stiskem a držením klávesy C.

Netboot server

Režim Netboot umožňuje správcům systému bootovat počítač ze síťového obrazu. Drtivá většina standardních uživatelů tento režim nevyužije – své uplatnění nachází spíše ve firemním prostředí. Režim bootování ze síťového obrazu spustíte stiskem a držením klávesy N, pro specifikaci konkrétního obrazu použijte Option (Alt) + N.

Deaktivace automatického přihlášení

Pokud máte na svém Macu nastavenou funkci automatického přihlášení, můžete ji dočasně deaktivovat podržením levé klávesy Shift ve chvíli, kdy naskočí bootovací obrazovka (logo Applu a stavová lišta). Budete přesměrováni na klasickou přihlašovací obrazovku, kde můžete zvolit přihlašovací jméno a zadat heslo.

Čistý start

Jestliže z nějakého důvodu potřebujete ignorovat spuštěné aplikace při poslední relaci, pak ihned po vyplnění hesla a potvrzení (například kliknutím na Enter) podržte klávesu Shift. Provede se tzv. čistý start, kdy systém bude ignorovat poslední relaci a neotevřou se tak žádná okna aplikací. Tento režim je vhodný především v momentě, kdy Mac spouštíte před někým, kdo by neměl vidět vaše soukromé nebo citlivé informace.