Zavřít reklamu

Automatické posílání zpráv přes Siri

Digitální hlasová asistentka Siri již dlouhou dobu nabízí možnost posílání zpráv přes hlasové příkazy. Až dosud jste ale vždy museli odesílanou zprávu zkontrolovat a manuálně potvrdit. Pokud ovšem schopnostem Siri přepsat spolehlivě vaše diktování věříte natolik, že netrváte na potvrzování zpráv, můžete na vašem iPhonu spustit Nastavení -> Siri a vyhledávání -> Posílat zprávy automaticky, a aktivovat zde automatické posílání zpráv.

Zrušení odeslání zprávy

O tom, že nativní Mail nabízí možnost zrušení odesílání e-mailové zprávy, toho bylo napsáno více než dost. V rámci operačního systému iOS 16 ale můžete zrušit i odesílanou textovou zprávu, byť s omezenými možnostmi. Pokud si píšete s někým, kdo má Apple zařízení s operačním systémem iOS 16 a novějším, máte dvě minuty na úpravu nebo zrušení odesílané zprávy. Stačí jen dlouze stisknout odeslanou zprávu a v menu, které se vám zobrazí, klepnout na Zrušit odeslání.

Haptická odezva klávesnice

Majitelé iPhonů měli při psaní na softwarové klávesnici až donedávna na výběr pouze ze dvou možností – tiché psaní, nebo zvuky klávesnice. S příchodem operačního systému iOS 16 ale přibyla ještě třetí možnost v podobě haptické odezvy. Stačí na iPhonu spustit Nastavení -> Zvuky a haptika -> Odezva klávesnice a aktivovat položku Haptika.

Automatická interpunkce při diktování

Ještě donedávna jste interpunkční znaménka museli při diktování textu hlásit. Operační systém iOS 16 ale nabízí vylepšenou funkci diktování, která díky rozpoznání tónu a rytmu vašeho hlasu dokáže s překvapivou přesností vhodně umístit tečky a čárky. Zbylé interpunkční znaky, stejně jako nový řádek nebo nový odstavec, musíte nicméně i nadále hlásit klasickým způsobem. Spusťte Nastavení -> Obecné -> Klávesnice, a aktivujte položku Automatická interpunkce.

Vyhledání duplikátů

Novější verze operačního systému iOS nabízí možnost ještě snazšího vyhledání a správy duplicitních fotografií. Spusťte nativní Fotky a klepněte na Alba na liště ve spodní části displeje. Zamiřte zcela dolů do sekce Další alba, klepněte na položku Duplikáty, a poté můžete sloučit nebo odstranit duplicitní fotky a videa.

.