Zavřít reklamu

Minulý rok přišel Apple s funkcí Soustředění, která kompletně nahradila původní režim Nerušit. Rozhodně to bylo potřeba, jelikož Nerušit chybělo mnoho základních funkcí, které byly pro uživatele naprosto stěžejní. V rámci Soustředění si tak jablíčkáři mohou vytvořit hned několik různých režimů, například pracovní či domácí, pro řízení apod., které je následně možné individuálně přizpůsobit, a to vskutku detailně. S příchodem iOS 16 se pak Apple rozhodl režimy soustředění ještě vylepšit a v tomto článku se tak společně podíváme na 5 nových možností v Soustředění, o kterých byste měli vědět.

Sdílení stavu soustředění

V případě, že si aktivujete nějaký režim soustředění, tak se protějším stranám ve Zprávách může o této skutečnosti zobrazit informace. Díky tomu tak uživatelé vědí, že máte ztišená oznámení, a tudíž že nemusíte být schopni ihned odpovídat. Doposud bylo možné sdílení stavu soustředění buď u všech režimů vypnout, anebo zapnout. V iOS 16 přichází vylepšení, kdy si konečně mohou uživatelé zvolit, u jakých režimů chtějí sdílení stavu soustředění (de)aktivovat. Stačí přejít do Nastavení → Soustředění → Stav soustředění, kde už tuto možnost najdete.

Filtry soustředění pro aplikace

Soustředění vzniklo z toho důvodu, aby se uživatelé mohli primárně lépe soustředit na práci, studium apod. V případě, že nějaký režim soustředění aktivujete, tak vás sice nikdo nebude rušit, avšak v některých aplikacích můžete být stále rozptylováni, což je samozřejmě problém. Proto v iOS 16 představil Apple filtry soustředění, díky kterým se může upravit obsah v aplikacích tak, aby nedocházelo k rušení. To znamená, že například v Kalendáři se vám zobrazí jen vybraný kalendář, v Safari pak jen vybrané panely apod. Pro nastavení stačí přejít do Nastavení → Soustředění, kde si vyberte režim, a poté dole v kategorii Filtry režimů soustředění klepněte na Přidat filtr režimu soustředění, který si pak nastavte.

Ztišit nebo povolit aplikace a kontakty

V jednotlivých režimech soustředění si od počátku můžete nastavit, které kontakty vás mohou kontaktovat, a které aplikace vám budou i nadále schopné odesílat oznámení. To znamená, že si pouze nastavíte výjimky s tím, že veškeré ostatní kontakty a aplikace budou ztišeny. V iOS 16 každopádně Apple přidal možnost pro „přehození“ této funkce, tedy že budou oznámení od všech kontaktů a z aplikací povolené, až na výjimky. Pro nastavení této možnosti stačí přejít do Nastavení → Soustředění, kde si vyberte režim, a poté přejděte do Lidé nebo Aplikace. Pak už jen stačí podle potřeby zvolit buď Povolit oznámení, anebo Ztišit oznámení.

Propojení se zamknutou obrazovkou

Součástí iOS 16 je mimo jiné také kompletně přepracovaná zamknutá obrazovka, kterou si uživatelé mohou různě přizpůsobit. Kromě změny barev a písma času mohou také přidávat widgety, navíc k tomu je možné zamknutých obrazovek vytvořit hned několik a přepínat se mezi nimi. Automatické přepínání zamknuté obrazovky si můžete nastavit také po aktivaci vybraného režimu soustředění, čímž tedy dojde k jakémusi „propojení“. Pro využití stačí, abyste se přesunuli na zamknutou obrazovku, autorizovali se, a poté na ní podrželi prst, čímž se ocitnete v rozhraní pro přizpůsobení. Pak už si jen najděte vybranou zamknutou obrazovku, ve spodní části klepněte na Režim soustředění a nakonec vyberte režim k propojení.

Automatická změna ciferníku

Mimo to, že si po aktivaci režimu soustředění můžete nechat automaticky změnit zamknutou obrazovku, tak můžete také automaticky nechat změnit ciferník na Apple Watch. Stačí, abyste přešli do Nastavení → Soustředění, kde si vyberte režim, a poté níže v kategorii Přizpůsobení obrazovek klepněte pod Apple Watch na tlačítko Vybrat. Pak už si jen stačí vybrat konkrétní ciferník, klepnout na něj a potvrdit volbu stisknutím Hotovo vpravo nahoře. Mimo to zde můžete taktéž nastavit propojení se zamknutou obrazovkou a plochou

.