Zavřít reklamu

Nastavení profilové fotky v Kontaktech

Pokud chcete nastavit obrázek jako profilovou fotku pro kontakt, otevřete fotografii v nativních Fotkách, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Zkopírovat hlavní motiv. Poté spusťte aplikaci Kontakty, vyberte požadovaný kontakt a jednoduše přetáhněte obrázek na místo profilového obrázku.

 

Kopírování a vkládání ve Zprávách a Mailu

Na vašem Macu máte k dispozici také možnost rychle kopírovat a vkládat obrázky do svých zpráv nebo e-mailů. Otevřete příslušnou fotografii v nativních Fotkách, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Zkopírovat hlavní motiv. Následně přejděte do Zpráv nebo Mailu a pomocí klávesové zkratky Cmd + V vložte obrázek do své zprávy.

Odstranění pozadí v Keynote nebo Pages

Podporu odstranění pozadí nabízí na Macu také nativní aplikace Pages a Keynote. V nativní aplikaci Keynote můžete odstranit pozadí obrázku na slidu. Stačí vybrat kartu Obrázek v horní části pravého panelu a kliknout na možnost Odstranit pozadí. Podobně můžete v nativních Pages odstranit pozadí z obrázku pomocí funkce Odstranit pozadí na kartě Obrázek.

Kopírování objektu v aplikaci Finder

Nativní Fotky nemusíte nutně spouštět ani tehdy, pokud potřebujete kopírovat objekt, zobrazený v aplikaci Finder. Stačí vyhledat požadovaný snímek ve Finderu, stisknout mezerník pro rychlý náhled a pak kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat Zkopírovat hlavní motiv. Následně můžete obrázek vložit, kam potřebujete.

Další možnosti úprav a práce s obrázky

Po odstranění pozadí nebo kopírování můžete provádět další úpravy a měnit velikost obrázků podle vašich potřeb, což je velmi užitečné při tvorbě prezentací, dokumentů nebo třeba pro komunikaci.

.