Zavřít reklamu

Přidání více otisků

Podobně jako iPhone nebo iPad vám i Mac umožňuje nastavit více otisků prstů. To se může hodit například v případě, že při ověřování střídáte palec s ukazováčkem, případně tehdy, kdy se k vašemu Macu přihlašuje více uživatelů. Pro nastavení druhého otisku klikněte na  menu -> Nastavení systému. Nalevo klikněte na Touch ID a heslo, přesuňte se do hlavního okna Nastavení systému, klikněte na Přidat otisk a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání Touch ID pro sudo příkazy

Pokud na Macu často pracujete v Terminálu a zadáváte takzvané sudo příkazy, určitě uvítáte možnost jejich potvrzení prostřednictvím Touch ID. Pro aktivaci této funkce spusťte Terminál, zadejte do příkazové řádky sudo su – a stiskněte Enter. Poté zadejte sudo echo „auth sufficient pam_tid.so“ >> /etc/pam.d/sudo a opět stiskněte Enter. Nyní můžete namísto hesla potvrzovat sudo příkazy otiskem prstu.

Přejmenování otisků

V operačním systému macOS si můžete také jednotlivé otisky prstu jednoduše přejmenovat – například podle prstů nebo podle uživatelů. Pro přejmenování jednotlivých otisků klikněte v levém horním rohu obrazovky na  menu -> Nastavení systému. Klikněte na Touch ID a heslo, přesuňte se do hlavního okna Nastavení systému a u vybraného otisku klikněte na jeho název. Následně stačí jen zadat nový název.

Přihlašování heslem

Chcete Touch ID na vašem Macu používat výhradně k potvrzení plateb a stahování v App Store, a pro samotné přihlašování do Macu chcete raději používat heslo, není to problém. Stačí v levém horním rohu obrazovky kliknout na  menu -> Nastavení systému -> Touch ID a heslo. V hlavním okně Nastavení systému následně už jen deaktivujte položku Odemykat Mac pomocí Touch ID.

Potvrzení přihlášení

Na Macu máte také možnost používat Touch ID pro potvrzení přihlášení k účtům a službám na nejrůznějších webových stránkách, případně v aplikacích. Pro aktivaci této možnosti klikněte v levém horním rohu na  menu -> Nastavení systému -> Touch ID a heslo, a poté v hlavním okně Nastavení aktivujte položku Používat Touch ID pro automatické vyplňování hesel.

.