Zavřít reklamu

Přišpendlení oblíbených seznamů

V novějších verzích nativních Připomínek na Macu máte nyní možnost přišpendlit oblíbené seznamy, abyste je měli neustále po ruce. Vyberte seznam, který chcete přišpendlit, a klikněte na něj. Na liště v horní části obrazovky Macu následně zvolte Soubor -> Přišpendlit seznam.

Skupiny připomínek

Nativní Připomínky v novějších verzích operačního systému macOS Ventura nabízí také možnost přidání do skupin, takže si kromě tradičních seznamů můžete vytvářet také jejich skupiny. Pokud chcete vytvořit skupinu, klikněte na liště v horní části obrazovky Macu na Soubor -> Nová skupina. Nová skupina se zobrazí v panelu na levé straně okna Připomínek. Pojmenujte skupinu, a poté do ní můžete přesunout jednotlivé seznamy tak, že je přetáhnete pod název skupiny.

Šablony připomínek

Podobně jako třeba v případě nativních Poznámek můžete i v Připomínkách na Macu pracovat s šablonami, vytvářet je a sdílet. Nejprve vyberte seznam, který chcete použít jako šablonu. Poté se přesuňte do lišty v horní části obrazovky vašeho Macu a klikněte na Soubor -> Uložit jako šablonu. Šablonu pojmenujte. Pokud budete chtít zobrazit všechny šablony, klikněte v horní části obrazovky Macu na Soubor -> Zobrazit šablony.

Ještě lepší filtrování

Při práci v nativních Připomínkách v macOS můžete také využívat nejrůznější nástroje pro filtrování obsahu, který je označen značkami. V levém panelu v okně připomínek zamiřte zcela dolů, kde se nachází značky. Kliknutím vyberte jednu nebo více značek – poté si můžete všimnout, že se nad značkami objevilo rozbalovací menu. V něm můžete následně stanovit další podmínky filtrování.

Úprava textu v poznámkách

K jednotlivým úkolům v nativních Připomínkách můžete kromě jiného přidávat také nejrůznější poznámky. U těch si nyní můžete libovolně pohrát s úpravami textu. Nejprve vyberte připomínku, ke které chcete přidat poznámku. Napravo od připomínky klikněte na ivkrouzku a začnete psát požadovanou poznámku. Poznámku označte a za pomoci klávesových zkratek (Cmd + B pro tučné písmo, Cmd + I pro kurzívu a Cmd + U pro podtržené písmo), případně po kliknutí pravým tlačítkem a zvolení Písmo můžete začít upravovat vzhled poznámky.

.