Zavřít reklamu

Společnost Apple uveřejnila již 16. výroční zprávu pojmenovanou jako People and Environment in Our Supply Chain report (Lidé a životní prostředí v našem dodavatelském řetězci). Jedná se o poměrně rozsáhlé PDF, které dříve neslo název Supplier Responsibility report (Zpráva o odpovědnosti dodavatele). Jaké zajímavé informace přináší? 

Obecně se dá říct, že předmětem 103stránkové zprávy je podrobně popsat, jak Apple a jeho dodavatelé podporují pracovníky v celém dodavatelském řetězci společnosti. Nechybí samozřejmě ani informace o tom, jak přecházejí na čistou energii a investují do inovativních technologií. Chcete-li si ji pročíst, můžete tak učinit zde.

Rozšíření 

Apple je společnost, která zaměstnává velké množství lidí. Je ale také společností, která přináší práci pro neskutečné množství dalších lidí po celém světě, které sice nezaměstnává, ale ti pracují na jejích produktech. Apple uvádí, že do jeho dodavatelského řetězce je zapojeno na 3 miliony lidí v 52 zemích světa pracujících v tisících společnostech a fabrikách.

People and Environment in Our Supply Chain report 4

Recyklace 

Apple postupně dosahuje pokroku na cestě k jeho cíli používat pouze recyklované materiály a ty získávané z obnovitelných zdrojů pro jeho výrobky ale i obaly. Cílem Applu přitom je dosáhnout nezávislosti na jakékoli těžbě materiálů, aniž by na tom trpěla kvalita a trvanlivost výrobku. Společnost už nyní používá recyklované zlato, wolfram, cín, kobalt, hliník a plasty ve všech svých produktech.

People and Environment in Our Supply Chain report 1

Životní prostředí 

Apple má jistý kodex pro celý svůj dodavatelský řetězec, který musí každá společnost dodržovat a splňovat. Jedná se třeba o srážkové vody. Dodavatelé tak musí mít zavedený systematický přístup k bránění kontaminace odtékající dešťové vody. Samozřejmě nesmí nelegálně vypouštět jakékoli splašky do kanalizace. Musí také regulovat hladiny hluku, které jejich provozovny vydávají, a také zodpovědně kontrolovat emise vypouštěné do ovzduší atd. Důležitá je třeba i zero waste politika.

Lidská práva 

V roce 2021 Apple podpořil více jak 60 organizací, a to včetně těch zabývajících se ochranou lidských práv a životního prostředí, kteří pracují ve svých vlastních komunitách po celém světě. Společnost se dokonce angažovala v podpoře mechanizmů pro oznamování nekalých praktik v Konžské demokratické republice (KDR), které umožňují lidem v těžebních komunitách a jejich okolí anonymně informovat o obavách související s těžbou nerostných surovin, obchodem s nimi, nakládáními s nimi a nelegálním vývozem.

People and Environment in Our Supply Chain report 8

Fond pro rozvoj zaměstnanců dodavatelů 

Apple také oznámil nový fond pro rozvoj zaměstnanců ve svém dodavatelském řetězci ve výši 50 milionů dolarů. Apple uvedl, že fond zahrnuje také nová a rozšířená partnerství s univerzitami a neziskovými organizacemi, včetně Mezinárodní organizace pro migraci a Mezinárodní organizace práce. nový vzdělávací program bude zpočátku dostupný zaměstnancům dodavatelů ve Spojených státech, Číně, Indii a Vietnamu a Apple očekává, že se ho jen letos zúčastní na 100 tisíc zaměstnanců.

.