Zavřít reklamu

V dolní části hlavní strany webu Apple.com se objevil nový segment. Označuje ho obrázek čínské pracovnice v ochranném oděvu prohlížející MacBook, nadepsaný „Zodpovědnost dodavatelů, podívejte se na náš pokrok.“ Obsah tohoto segmentu je rozdělen na několik částí, z nichž všechny se týkají podmínek na pracovištích dodavatelů Applu.

Kompletní zpráva o pracovních podmínkách dodavatelů za rok 2015 je kromě webu dostupná také jako PDF. Popisuje, na jaké problémy se Apple zaměřil a jak je řešil. Hlavními body jsou: eliminování dětské práce a nucené práce, nepřekračování 60 hodin práce týdně, zajišťování bezpečných pracovních podmínek při těžbě minerálů, podpora vzdělání zaměstnanců, efektivní výroba a zpracování a recyklace odpadu a zajišťování bezpečnosti na pracovištích a adekvátní zaučování pro její dodržení.

Apple tyto iniciativy u svých dodavatelů prosazoval především prostřednictvím auditů. Těch provedl za rok 2015 celkem 640, o sedm více než v předchozím roce. Mnohá zařízení přitom kontroloval poprvé.

china-workers-apple2

Součástí kontrol byly analýzy podmínek na pracovištích a rozhovory se zaměstnanci, které se soustředily na hledání nezletilých pracovníků, nucených prací, falzifikací dokumentů, nebezpečných pracovních podmínek a významných ohrožení životního prostředí. Provedeno bylo také 25 tisíc opakovaných pohovorů se zaměstnanci s cílem odhalit případné trestání zaměstnanců dodavateli za participaci při auditech.

Pokud dodavatelé nesplňovali Applem jasně stanovené podmínky, Apple byl ochoten asistovat při jejich naplňování, nebo dodavatele vyřadil ze svého dodavatelského řetězce. Zpráva Applu kromě tabulek s výsledky auditů vzhledem ke stanoveným podmínkám obsahuje také příklady jejich konkrétního nedodržování a řešení. V roce 2015 Apple mezi dodavateli objevil tři případy dětské práce, z nichž všechny u jednoho dodavatele, které byl auditován poprvé. V minulém roce byla dětská práce objevena na šesti různých místech.

Zaměstnancům, od nichž za nabídku pozice byly vyžadovány poplatky, dodavatelé zpět vyplatili 4,7 milionu dolarů (111,7 milionu korun) za rok 2015 a 25,6 milionu dolarů (608 milionu korun) od roku 2008. Za pomoci týdenních zpráv a nástrojů pro sledování odpracovaných hodin Apple pomohl zajistit 97% dodržení pravidel pro délku pracovní doby. Průměrný pracovní týden všech dodavatelů za celý rok měl 55 hodin.

 

Co se týče těžby minerálů, Apple zmiňuje příklad cínových dolů v Indonésii, kde kalifornská firma spolu s organizací Tin Working Group zorganizovala investigativní vyšetřování bezpečnosti na pracovištích a chování k životnímu prostředí. Následkem toho byl definován pětiletý program pro výrazné zlepšení obojího. Apple také docílil jistoty u všech hutí a rafinérií v jeho dodavatelském řetězci v tom, že dodavatelé nefinancují ozbrojené konflikty. Provozní ředitel Jeff Williams řekl, že to zahrnovalo zrušení smluv s 35 dodavateli.

V kategorii pracovních podmínek a lidských práv dodavatelé Applu dodržovali většinou mezi osmdesáti a devadesáti procent plnění jeho podmínek jako eliminace deskriminace, fyzického a psychického zneužívání, nucených prací apod. Jediným bodem, jehož plnění bylo pod 70 procent, byly mzdy a zaměstnanecké výhody.

Kolem osmdesáti procent plnění podmínek dosahují také body týkající se zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, jako jsou bezpečné zpracování odpadu a odpadních vod, prevence znečišťování a eliminace nadměrného hluku. Nízkých 65 procent a 68 procent plnění podmínek pak dosáhly environmentální povolení a manipulace s nebezpečnými materiály.

Greenpeace zveřejnění zprávy přesto komentovalo slovy: „Nejnovější zpráva o zodpovědnosti dodavatelů Applu rozhodně poukazuje na důležitost, jakou Apple dává zlepšování svého dodavatelského řetězce, ale letošní zpráva postrádá detaily ohledně přetrvávajících problémů a způsobů, jakými je chce řešit.”

Greenprace zprávu dále kritizovalo zejména kvůli uhlíkové stopě, která ze 70 % leží na straně dodavatelů. K ní Apple ve zprávě píše pouze to, že v roce 2015 byly emise uhlíku u jeho dodavatelů sníženy o 13 800 tun a že do roku 2020 by měly být v Číně sníženy o 20 milionů tun.

Zdroj: Apple, MacRumors, Macworld

Fanoušek filosofie, umění a vědy snažící se hledat analogie v produktech Apple.

Všechny články autora

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více.