Zavřít reklamu
iWant

Jak uvolnit místo v iOS zařízení mazáním souborů z kategorie „Jiné“

iWant

Když iOS zařízení hlásí, že má málo volného úložiště, po jeho připojení k iTunes často zjistíme, že data, která jsme do něj nahráli (hudba, aplikace, videa, fotografie, dokumenty), ani zdaleka nezabírají veškeré využité místo. V pravé části grafu vyobrazujícího využití úložiště vidíme dlouhý žlutý obdélník, označený nejasným „Jiné”. Čím tato data jsou a jak se jich zbavit?

Co přesně se pod označením „Jiné“ skrývá, je obecně těžké určit, jednoduše se ale jedná o soubory, které se nevešly do hlavních kategorií. Ty obsahují hudbu, audioknihy, zvukové poznámky, podcasty, vyzvánění, videa, fotografie, nainstalované aplikace, elektronické knihy, PDF a jiné kancelářské soubory, weby uložené do „seznamu četby“ v Safari, záložky webového prohlížeče, data aplikací (soubory v nich vytvořené, nastavení, průběhy her), kontakty, kalendáře, zprávy, emaily a emailové přílohy. Toto není vyčerpávající výčet, ale pokrývá dominantní část obsahu, se kterým uživatel zařízení nejvíce pracuje a zabírá nejvíce místa.

Pro kategorii „Jiné“ zbývají položky jako různá nastavení, hlasy Siri, cookies, systémové soubory (často už nepoužívané) a soubory cache, které můžou pocházet z aplikací a internetu. Většinu souborů této kategorie lze smazat bez negativního ovlivnění funkce daného iOS zařízení. Provést to lze buď manuálně v nastavení zařízení, nebo, jednodušeji, jej zálohovat, kompletně smazat a poté obnovit ze zálohy.

optimize_memory

První způsob zahrnuje tři kroky:

  1. Smazání dočasných souborů a cache Safari. Historii a další data webového prohlížeče lze smazat v Nastavení > Safari > Smazat historii a data stránek. Smazat data, které weby ukládají do vašeho zařízení, lze v Nastavení > Safari > Pokročilé > Data stránek. Zde lze šoupnutím doleva mazat buď data jednotlivých webů, nebo vše najednou tlačítkem Odstranit veškerá data stránek.
  2. Smazání data obchodu iTunes. iTunes při kupování, stahování a streamování data ukládá do zařízení. Jedná se o dočasné soubory, někdy ale může jejich automatické smazání trvat dlouho. Urychlit to lze resetem iOS zařízení. Ten se provádí zmáčknutím tlačítka plochy a tlačítka pro uspání/probuzení zároveň a jejich držení po dobu pár vteřin, než zčerná displej a znovu naskočí jablíčko. Celkem proces zabere zhruba půl minuty.
  3. Smazání dat aplikací. Ne všechny, ale většina aplikací ukládá data, díky nimž např. po opětovném spuštění zobrazí totéž, co zobrazovaly před opuštěním. Je třeba si ovšem dát pozor, k těmto datům patří totiž také obsah, který uživatel do aplikací nahrál, nebo v nich vytvořil, tzn. hudba, video, obrázky, text apod. Pokud daná aplikace takovou možnost nabízí, je možné mít potřebná data zálohovaná v cloudu, takže se o jejich ztrátu netřeba bát. Naneštěstí v iOS nelze smazat pouze data aplikací, ale jen celou aplikaci i s daty (a pak ji znovu nainstalovat), navíc je třeba to udělat pro každou aplikaci zvlášť (v Nastavení > Obecné > Úložiště a využití iCloudu > Spravovat úložiště).

Druhým, možná efektivnějším, způsobem uvolnení místa na iOS zařízení je jeho kompletní smazání. Pokud ovšem nechceme o vše přijít, je samozřejmě nutné to, co si chceme ponechat, nejdříve zálohovat, abychom to pak mohli nahrát zpátky.

Snímek obrazovky 2016-05-10 v 11.56.48

Zálohovat je možné na iCloud přímo v iOS, a to v Nastavení > Obecné > iCloud > Záloha. Pokud v iCloudu nemáme pro zálohu dostatek místa, nebo nám přijde záloha na disk počítače bezpečnější, provedeme ji připojením iOS zařízení k iTunes a postupováním podle tohoto návodu (pokud nechceme zálohu šifrovat, prostě dané políčko v iTunes nezatrhneme).

Po vytvoření zálohy a ujištění se o jejím úspěšném vytvoření iOS zařízení od počítače odpojíme a v iOS pokračujeme do Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení. Opakuji, tato možnost kompletně smaže iOS zařízení a vrátí ho do továrního nastavení. Neklepejte na ni, pokud si nejste jisti, že máte zařízení zálohované.

Po smazání se zařízení chová jako nové. Pro opětovné nahrání dat je třeba zvolit na zařízení možnost obnovení z iCloudu, nebo ho připojit k iTunes, které obnovu ze zálohy nabídně buď automaticky, nebo stačí klepnout na připojené zařízení v levé horní části aplikace a v záložce „Souhrn“ v levé části okna vybrat „Obnovit ze zálohy“ v pravé části okna.

Snímek obrazovky 2016-05-10 v 11.56.53

Pokud máte záloh v počítači několik, bude vám nabídnuta možnost vybrat, kterou do zařízení nahrát, přičemž zvolíte samozřejmě to právě vytvořenou. Možná bude iTunes požadovat, abyste nejdříve vypnuli funkci „Najít iPhone“, což se provede přímo v iOS zařízení v Nastavení > iCloud > Najít iPhone. Po obnově můžete tuto funkci na stejném místě opět zapnout.

Po obnově by situace měla být následující. Vaše soubory v iOS zařízení jsou, žlutě označená položka „Jiné“ v grafu využití úložiště ale buď vůbec nefiguruje, nebo je jen malá.

Screen Shot 2016-05-10 at 12.07.24

Proč má „prázdný“ iPhone méně místa, než je uvedeno na krabičce?

Při těchto operacích můžeme zabrousit do Nastavení > Obecné > Informace a všimnout si položky Kapacita, která udává, kolik místa je v daném zařízení celkem. Například iPhone 5 hlásí na krabičce 16 GB, v iOS ale pouze 12,5 GB. Kam se poděl ten zbytek?

Tato nesrovnalost má několik důvodů. Prvním je, že výrobci paměťových médií počítají velikost jinak než software. Zatímco kapacita na krabičce je tak uvedena v desítkové soustavě (1 GB = 1 000 000 000 bajtů), software pracuje s dvojkovu soustavou, v níž 1 GB = 1 073 741 824 bajtů. Například iPhone, který „má mít“ 16 GB (16 miliard bajtů v desítkové soustavě) paměti jí tedy najednou má pouze 14,9 GB. Toto rozepisuje také Apple na svém webu. Stále ale zbývá rozdíl 2,4 GB. Co ty?

Když výrobce vyrobí paměťové médium, je nezformátované (není určeno, podle jakého souborového systému na něj budou ukládána data) a nelze na něj data ukládat. Souborových systémů existuje několik, z nichž každý pracuje s prostorem trochu odlišně a totéž platí pro různé operační systémy. Všechny ale mají společné to, že ke své funkci zaberou nějakou část prostoru.

Navíc, samotný operační systém samozřejme musí být někde uložen, stejně jako jeho základní aplikace. U iOS jsou to např. Telefon, Zprávy, Hudba, Kontakty, Kalendář, Mail atd.

Hlavním důvodem, proč se na krabičce udává kapacita nezformátovaného paměťového média bez operačního systému a základních aplikací je prostě to, že se u různých verzí operačních systémů a různých souborových systémů liší. I při uvádění „reálné“ kapacity by tak vznikaly nesrovnalosti.

Zdroj: iDrop News