Zavřít reklamu

Operační systémy iOS 15 a iPadOS 15 přišly mimo jiné i s funkcí Sdíleno s vámi. Její smysl je v tom, aby vám usnadnila přístup ke sdílenému obsahu z aplikací, jakými jsou Hudba, Apple TV, Fotky, Podcasty nebo Safari. Skrze Zprávy můžete dokonce zareagovat rovnou z aplikace, kde si obsah otevřete. Je toho ale ještě více, co tato funkce nabízí. 

Konverzace 

Obsah, který je s vámi sdílen, je v příslušných aplikacích také automaticky označen. To vám umožní kdykoli později zjistit, kdo s vámi jaký obsah sdílel, a snadno tak můžete pokračovat v konverzaci související se sdíleným obsahem. Jak už bylo řečeno, v každé aplikaci, která podporuje funkci Sdíleno s vámi, můžete přímo z této aplikace osobě, která vám obsah poslala, odpovědět. 

  • Přejděte k tomu v příslušené aplikaci na nabídku Sdíleno s vámi. 
  • Klepněte na obsah, který byl s vámi sdílen. 
  • Vyberte štítek se jménem odesílatele. 
  • Napište odpověď a klepněte na odeslat. 

Přišpendlení obsahu 

V aplikaci Zprávy můžete takový obsah, který vás zajímá, přišpendlit. Snadno jej tak vždy v oddílu Sdíleno s vámi najdete, stejně jako ve vyhledávání vám bude doporučován na předních místech. 

  • Otevřete aplikaci Zprávy. 
  • Najděte ve zprávě obsah, který chcete přišpendlit. 
  • Podržte na něm prst. 
  • Zvolte nabídku Přišpendlit. 

Chcete-li přišpendlení zrušit, provedete to stejným způsobem, jen se zde zobrazuje nabídka Odšpendlit. Takové odšpendlení pak děláte stejně napříč všemi aplikacemi, které jej poskytují. Procházíte-li obsah v rámci sekce Sdíleno s vámi, tak se vám zde pod gestem dlouhého podržení prstu ukazuje Odstranit. Přišpendlený obsah ve Zprávách pak najdete, když si danou konverzaci, která špendlík obsahuje, rozkliknete a nahoře zvolíte pojmenování. 

Může se vám ale také stát, že daný obsah, který je s vámi sdílen, nechcete v sekci Sdíleno s vámi zobrazovat. V případě zpráv tak stačí opět klepnout na název konverzace, tedy typicky jméno osoby nebo pojmenování skupiny v horní části obrazovky. Když zde pak vypnete možnost Zobrazit v oddílu Sdíleno s vámi a dáte Hotovo, tak veškerý obsah z konverzace ve Sdíleno s vámi odstraníte. V konverzaci ale samozřejmě stále zůstane. 

Jak sdílet daný obsah 

Hudba 

Vyberte skladbu nebo album, které chcete sdílet, klepněte na tlačítko Více a pak na Sdílet skladbu nebo Sdílet album, vyberte Zprávy, pak příslušný kontakt a odešlete zprávu. 

TV, Podcasty, Safari, Fotky 

Vyberte televizní pořad nebo film, podcast, přejděte na web nebo vyberte fotografii a klepněte na tlačítko Sdílet, vyberte Zprávy, pak příslušný kontakt a odešlete zprávu. 

Kde hledat sdílený obsah 

Hudba: Klepněte na kartu Pusťte si. Měl by se zobrazit oddíl s názvem Sdíleno s vámi. 

TV: Klepněte na kartu Na co se dívat. V oddílu Sdíleno s vámi se zobrazí filmy a pořady, které s vámi někdo sdílel. 

Safari: Otevřete novou kartu prohlížeče a na úvodní stránce procházejte Oblíbené. Sjeďte dolů, až narazíte na oddíl Sdíleno s vámi.   

Fotky: Klepněte na kartu Pro vás a poté sjeďte dolů až k oddílu Sdíleno s vámi. Fotky, které vám přijdou do Zpráv, se zobrazí jako koláž obrázků, kterou můžete snadno prohlédnout přejetím prstem. 

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více