Zavřít reklamu

Všichni jistě známe poučku „multitasking = schopnost provádět více procesů současně“. Používáme jej v našich počítačích, aniž bychom si jeho přítomnost nějak zvlášť uvědomovali. Přepínání mezi aplikacemi či okny jedné aplikace probíhá (pro nás) v reálném čase a bereme tuto schopnost operačního systému jako samozřejmost.

Task different

Operační systém přiděluje v malých časových intervalech procesor všem aplikacím. Tyto časové úseky jsou natolik malé, že je nedokážeme postřehnout, připadá nám tedy, jakoby všechny aplikace využívaly procesor současně. Mohli bychom si myslet, že multitasking v iOS 4 funguje úplně stejně. Není tomu tak. Hlavním důvodem je samozřejmě kapacita baterie. Pokud by všechny aplikace zůstaly skutečně běžet na pozadí, museli bychom zřejmě za pár hodin hledat zásuvku.

Většina aplikací kompatibilních s iOS 4, je po stisku Home tlačítka uvedena do „suspended mode“ nebo-li uspána. Jako přirovnání může posloužit zavření víka notebooku, který se okamžitě přepne do režimu spánku. Po otevření víka se notebook probudí a vše je přesně ve stejném stavu jako před zavřením víka. Dále existují aplikace, u nichž stisk Home tlačítka způsobí jejich ukončení. A tím je myšleno opravdové ukončení. Vývojáři mají na výběr, který z těchto způsobů použijí.

Ovšem existuje ještě jedna kategorie aplikací. To jsou právě ty aplikace, které opravdu běží na pozadí, přestože na vašem iZařízení děláte úplně něco jiného. Dobrým příkladem budiž Skype, protože potřebuje neustálé připojení k internetu. Dalším příklady mohou být aplikace přehrávající hudbu na pozadí (Pandora) nebo aplikace vyžadující stálé použití GPS. Ano, tyto aplikace ždímají baterii, i když běží na pozadí.

Uspat nebo sestřelit?

Jisté aplikace kompatibilní s iOS 4, které by měly po stisku Home tlačítka být uspány (uvedeny do „suspended mode“), běží dále na pozadí. Apple dal vývojářům přesně deset minut na to, aby daná aplikace dokončila svou úlohu, ať už je to cokoli. Dejme tomu, že stahujete soubor v aplikaci GoodReader. Najednou se vám chce někdo dovolat a vy onen důležitý hovor musíte prostě přijmout. Hovor se neprotáhl nad deset minut, vy se vrátíte do aplikace GoodReader. Soubor už může být stažen či se stále stahuje. Co když bude hovor trvat déle než deset minut? Aplikace, v našem případě GoodReader, bude muset zastavit svoji činnost a říct iOS, že může být uspána. Pokud tak neučiní, bude samotným iOS bez milosti ukončena.

Nyní víte, v čem se liší „mobilní“ a „desktopový“ multitasking. Zatímco u počítače je důležitá plynulost a rychlost přepínání se mezi aplikacemi, u mobilních zařízení je stálé nejdůležitější výdrž baterie. Tomuto faktu musel být přizpůsoben i multitasking. Proto až po přečtení tohoto článku stisknete dvakrát Home tlačítko, již neuvidíte „lištu aplikací běžících na pozadí“, ale ve své podstatě jen „seznam posledních použitých aplikací“.

Autor: Daniel Hruška
Zdroj: onemoretap.com
.