Zavřít reklamu

Až bude na podzim vydán iOS 7, dostaneme do svých jablečných zařízení kupu nových funkcí. Kromě zcela přepracovaného, někdy až kontroverzního, vzhledu nám Apple nabízí zcela nové paradigma uživatelského požitku. Zdá se, že Apple chce svůj mobilní systém tímto razantním krokem připravit pro následující dekádu.

Mezi novinkami figuruje tzv. paralaxní efekt. Pokud bych měl citovat Wikipedii, paralaxa (z řeckého παράλλαξις (parallaxis) znamenající „změna“) je úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu. Jako paralaxa se také označuje zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst. Čím dále je pozorovaný předmět od pozorovacích míst, tím je paralaxa menší. Většině z vás teď zřejmě naskočila husí kůže při vzpomínce na školní lavice a nudné hodiny fyziky.

V praxi to jednoduše znamená, že s trochou šikovného programování se displej promění v něco víc. Najednou se nejedná a pouhopouhou dvoudimenzionální plochu s maticemi ikon a ostatními prvky uživatelského prostředí, ale o skleněný panel, skrze který je uživatel schopen při natáčení zařízení vidět trojrozměrný svět.

Perspektiva a paralaxa

Základní princip toho, jak vytvořit funkční paralaxní efekt na dvojdimenzionálním displeji je poměrně jednoduchý. Protože světlo prochází okem do jednoho jediného bodu, musel se mozek naučit rozpoznávat velikost objektů vzhledem k úhlu mezi jejich okraji. Výsledek je ten, že bližší objekty se zdají být velké, zatímco objekty v dálce se jeví malé.

To jsou základy vnímání perspektivy, o kterých každý z vás jistě někdy slyšel. Paralaxa je v tomto kontextu iOS zdánlivý pohyb mezi těmito objekty při pohybu kolem nich. Například když jedete autem, bližší objekty (stromy u krajnice) se hýbou rychleji než ty vzdálenější (kopce v dáli), i když všechny stojí na svém místě. Vše mění svá místa jinak při stejné rychlosti.

Spolu s několika dalšími fyzikálními triky hraje perspektiva a paralaxa velmi významnou roli ve vnímání světa kolem nás, díky čemuž jsem schopni setřídit a pochopit nejrůznější vizuální vjemy, které naše oči zachytí. Mimo to se fotografové s vnímáním perspektivy rádi pohrávají.

Z raket do telefonů

V iOS je paralaxní efekt zcela simulován samotným operačním systémem, s malou pomocí technologie, původně vyvinuté pro nosné rakety. V útrobách nejnovějších iOS zařízení se nachází vibrační gyroskopy, zařízení menší než lidský vlas, které se při vystavení elektrickému náboji rozkmitají na danou frekvenci.

Jakmile začnete se zařízením pohybovat po kterékoli za tří os, začne se celý mechanizmus vzpírat vůči změně orientace kvůli prvnímu Newtonovu zákonu, nebo-li zákonu setrvačnosti. Tento jev umožňuje hardwaru změřit rychlost a směr, kterým je zařízení natáčeno.

K tomu přidejme akcelerometr, jenž dokáže detekovat orientaci zařízení, a získáváme ideální souhru senzorů k velmi přesnému zjištění potřebných dat pro vytvoření paralaxního efektu. iOS pomocí nich dokáže jednoduše spočítat relativní pohyb jednotlivých vrstev uživatelského prostředí.

Paralaxa pro všechny

Problematiku paralaxy a iluzi hloubky lze vyřešit přímočaře díky matematice. Jediné co musí software umět, je zorganizovat obsah do množiny rovin a následně jimi pohybovat v závislosti nad jejich domnělé vzdálenosti od očí. Vyústěním bude realistické vykreslení hloubky.

Pokud jste sledovali WWDC 2013 nebo úvodní video k iOS 7, byl paralaxní efekt názorně ukázán na hlavní obrazovce s ikonami. Ty při pohybu iPhonu jakoby plavou nad pozadím, což vytváří umělý dojem z prostoru. Dalším příkladem je jemný pohyb otevřených tabů v Safari.

Nicméně přesné detaily jsou prozatím zahaleny rouškou tajemství. Zřejmé je jen jedno – Apple zamýšlí protkat paralaxu napříč celým systémem. To může být koneckonců důvod, proč iOS 7 nebude podporována na iPhonu 3GS a iPadu první generace, jelikož ani jedno ze zařízení nedisponuje gyroskopem. Dá se očekávat, že Apple uvolní API pro vývojáře třetích stran, aby mohli taktéž těžit z třetího rozměru, to vše bez velké spotřeby energie.

Genialita nebo pozlátko?

Zatímco většinu vizuální efektů iOS 7 lze uceleně popsat zprostředkovaně, paralaxa vyžaduje vlastní zkušenost. Můžete shlédnout desítky videí, ať už oficiálních nebo jiných, ale rozhodně paralaxní efekt nehodnoťte bez vlastního vyzkoušení. Jinak budete mít dojem, že se jedná pouze o efekt „na oko“.

Avšak jakmile se vám dostane zařízení s iOS 7 do vlastních rukou, spatříte za displejem další rozměr. To je něco, co se velmi obtížně popisuje slovy. Displej už není jen plátnem, na které jsou vykreslovány aplikace zobrazující imitace reálných materiálů. Ty jsou nahrazeny vizuálními efekty, které budou syntetické i realistické zároveň.

Je víc než pravděpodobné, že jakmile vývojáři začnou využívat paralaxní efekt, budou jím aplikace přehlceny, protože se každý bude snažit najít ten správný způsob použití. Situace se však zanedlouho ustálí, stejně jako u předchozích verzí iOS. Zároveň však světlo světa spatří aplikace zcela nové, o jejichž možnostech si dnes můžeme jen zdát.

Zdroj: MacWorld.com
.