Zavřít reklamu

Hodnotit Apple a stav věcí je jednoduše v módě, ať už v tom pozitivním nebo negativním smyslu. Jako jedna z nejhodnotnějších a nejúspěšnějších firem posledních let k tomu Apple vybízí. Dívat se na kalifornského giganta je možné různou optikou a nedávno se objevily dva texty, jež by neměly uniknout nikomu, koho Apple zajímá.

Na Above Avalon napsal Neil Cybart text Grading Tim Cook (Hodnocení Tima Cooka) a Dan M. nezávisle na něm publikoval ve stejný den komentář Apple Inc: A Pre-Mortem. Oba se snaží zmapovat, kam během pěti let pod vedením Tima Cooka Apple došel a jak si vede.

Oba texty jsou podnětné i díky tomu, že se k hodnocení snaží přistupovat zcela rozdílným způsobem. Zatímco Neil Cybart se jako analytik dívá na celou věc zejména z hlediska byznysu jako takového, Dan M. hodnotí Apple z druhé strany, ze strany zákazníka, a to zajímavou analýzou post-mortem.

Hodnocení Tima Cooka

Z Cybartova textu je důležitá už jeho hlavní premisa, že ohodnotit Tima Cooka není vůbec jednoduché: „Při snaze spravedlivě oznámkovat Tima Cooka brzy zjistíte, že to není nic jednoduchého. Apple má unikátní korporátní kulturu a organizační strukturu, v rámci níž Cook není typickým technologickým výkonný ředitelem (CEO).“

tim-cook-keynote

Proto se Cybart rozhodl určit okruh nejbližších Cookových spolupracovníků (inner circle, vnitřní okruh), kteří působí jako řídící mozek firmy, a právě s ohledem na tento okruh nejbližších kolegů hodnotí Cookovy výkony v oblastech jako produktová strategie, provoz, marketing, finance a další.

Místo hodnocení Cooka samotného dává větší smysl hodnotit celý vnitřní okruh s Cookem jako lídrem. Hlavní důvod je ten, že je těžké rozlišit, kde a jak se o strategiích Applu v rámci této skupiny rozhoduje. Povšimněte si, jak byly v posledních letech rozděleny zodpovědnosti u některých klíčových produktů:

– Jeff Williams, COO (provozní ředitel): Dohlíží na vývoj Apple Watch a zdravotní iniciativy Applu.
– Eddy Cue, SVP internetového softwaru a služeb: Řídí rostoucí obsahovou strategii Applu do streamování hudby a videa, ačkoliv je také šéfem celkové strategie služeb.
– Phil Schiller, SVP globálního marketingu: Převzal více zodpovědnosti nad App Storem a vztahem s vývojáři, přestože tyto oblasti postrádají přímé napojení na produktový marketing.

Nejdůležitější nový produkt a iniciativu Applu (Apple Watch a zdraví) řídí člen Cookova vnitřního okruhu. K tomu oblasti, jež měly v posledních letech nejvíce problémů a kontroverzí (služby a App Store), nyní přímo řídí lidé z Cookova vnitřního okruhu.

Právě čtyřlístek Cook, Williams, Cue, Schiller považuje Cybart za nejdůležitější muže, co se týče hlavního řízení firmy. Pokud by vám ve výčtu chyběl šéfdesignér Applu Jony Ive, má to pro to Cybart jednoduché vysvětlení:

Jony se ujal role produktového vizionáře Applu, zatímco Cookův vnitřní okruh řídí Apple. (…) Tim Cook a jeho vnitřní okruh řeší denní provoz, zatímco skupina průmyslového designu řeší produktovou strategii Applu. Jony Ive si mezitím jako Chief Design Officer může dělat, co chce. Pokud vám to zní povědomě, je to stejná role, jakou měl Steve Jobs.

Cybart se tak nejen snaží oznámkovat výkony Cookova týmu v několika zásadních oblastech, ale zároveň poskytuje velmi dobrý vhled do toho, jak dnes vypadá organizační struktura nejužšího vedení firmy. Doporučujeme přečíst celý text na Above Avalon (v angličtině).

Apple Inc: A Pre-Mortem

Zatímco Cybartův text působí spíše optimisticky, byť rozhodně není bez kritiky, u druhého zmíněného textu najdeme opačný přístup. Dan M. vsadil na tzv. pre-mortem analýzu, která spočívá v tom, že pracujeme s premisou, že daná firma/projekt již selhal a zpětně se snažíme identifikovat to, co k neúspěchu vedlo.

Není jednoduché hodnotit firmu, kterou miluji, jako kdyby selhala. Za produkty Applu jsem utratil desítky tisíc dolarů a strávil jsem nespočet hodin studováním, obdivováním a bráněním této firmy. Jenže jsem si také začal všímat až příliš mnoha netypických chyb a uvědomil jsem si, že zavřít nad nimi oči by Applu nepomohlo.

Dan M. se proto rozhodl touto metodou analyzovat pět oblastí – Apple Watch, iOS, Apple TV, služby Applu a firmu Apple jako takovou –, v rámci nichž poskytuje téměř vyčerpávající výčet toho, co je s jednotlivými produkty nebo službami špatně, kde se podle něj objevují chyby a jaké to představuje problémy.

Dan M. zmiňuje jak obecnou kritiku, která v souvislosti s Applem a jeho produkty často padá, tak také velmi subjektivní názory například na fungování Apple Watch či Apple TV.

Je pravděpodobné, že v mnoha bodech budete v závislosti na vlastních zkušenostech s autorem souhlasit, stejně jako se s ním v jiných zcela rozejdete. Přečíst si celou pre-mortem analýzu od Dana M. (v angličtině) je ovšem i tak podnětné pro další utříbení vlastního názoru na toto téma.

Ostatně autor ve svém textu odkazuje na radu svého přítele: „Apple komunita dělá chybu – přijme to, co Apple dělá, a pak se snaží dokázat, že je to dobré. Místo toho by si však všichni měli udělat vlastní názor.“

.