Zavřít reklamu

Tisková zpráva: Pohybové čidlo je zařízení, které je schopné ve svém okolí detekovat pohyb. Podívejte se, co to pohybová čidla jsou, jak fungují a jaké jsou jejich typy a použití.

Co to je pohybové čidlo?

Pohybové čidlo je zařízení, které detekuje pohybující se objekty v určité zóně.  Moderní pohybová čidla mohou využívat různé technologie, jako je infračervené světlo, laser nebo ultrazvuk, a také mají mnoho doplňkových funkcí. Využití pohybových čidel je velmi široké a zahrnuje mimo jiné bezpečnostní a poplašné systémy i automatiku budov.

Nejdůležitější typy pohybových čidel

Pohybová čidla lze rozlišovat různě. Existují zařízení, která pracují aktivně i pasivně v různých technologiích, ale lze je rozdělit i podle rozsahu, přítomnosti doplňkových funkcí nebo aplikace.

under the roof of the house motion sensor, smoke, close-upю Zdroj: Redakce Jablíčkář.cz

Aktivní pohybová čidla

Aktivní pohybová čidla k činnosti využívají Dopplerův jev. Měří parametry vysílané a přijímané vlny, takže jsou schopna posoudit vzdálenost k objektům a změny v ní probíhající, které jsou signálem, že se objekty a lidé v okolí pohybují.

Aktivní pohybová čidla mohou vysílat elektromagnetické vlny v rádiovém rozsahu a viditelné světlo (laserová a mikrovlnná pohybová čidla) nebo magnetické vlny v podobě ultrazvuku. Pohybová čidla využívající technologii vlnové emise nerozpoznají teplotu objektů, proto nejsou schopny rozlišit pohybující se osoby a zvířata od mrtvých pohybujících se objektů, ale zároveň jsou necitlivé na změny teploty nebo přítomnost horkých objektů v prostředí. Většina aktivních pohybových čidel může pracovat také jako čidla vzdálenosti.

Pasivní pohybová čidla

Pasivní pohybová čidla jsou kategorie zahrnující hlavně zařízení využívající detekci elektromagnetických vln v infračerveném rozsahu (proto se také označují jako PIR, zkratka pro passive infra-red). Mají vestavěné detektory infračerveného záření, díky kterým reagují na výskyt pohybujících se objektů v detekční zóně s teplotou vyšší než okolní prostředí – například lidí nebo zvířat. Mnoho infračervených pohybových čidel je opatřeno funkcí pro detekci pouze osob, takže nimi ovládané systémy (jako je osvětlení) se neaktivují například v přítomnosti zvířat. Nutno připomenout, že činnost infračervených pohybových čidel může být narušena kolísáním teploty nebo přítomností horkých předmětů (například radiátorů) v jejich detekční zóně.

Vizuální pohybová čidla AI

Speciálním typem pohybových čidel jsou zařízení s kamerami vybavená speciálním softwarem, který analyzuje obraz a detekuje pohyb v něm.  Takováto zařízení využívají pokročilé algoritmy umělé inteligence a často dokážou osoby a předměty nejen detekovat, ale také je rozpoznat.

Čím se ještě pohybová čidla vyznačují?

Pohybová čidla se liší mimo jiné svým dosahem, který se může pohybovat od několika centimetrů až po několik metrů.  Napájení těchto zařízení lze realizovat kabelem ze sítě, speciálním napájecím zdrojem, baterií nebo akumulátorem či jinak, například z desky mikrokontroléru (pokud jsou namontována na zařízeních, jako jsou Arduino nebo Raspberry Pi).

Doplňkové funkce v pohybových čidlech

Pohybová čidla mohou mít doplňkové funkce, uzpůsobené konkrétnímu použití. Patří mezi ně například soumrakové automaty v pohybových čidlech pro světelné instalace, které jsou založeny na čidlech intenzity světla a umožňují spustit instalaci s pohybovým čidlem až po snížení jasu prostředí na určitou úroveň.  Velmi oblíbená je také funkce přítomnosti, která umožňuje, aby instalace spojená s pohybovým čidlem (např. osvětlení) zůstala v provozu po naprogramovanou dobu – pokud je během jejího trvání detekován další pohyb, instalace se spustí na další cyklus.  U pohybových čidel existují také funkce závislé na technologii výroby čidel: laserová čidla například často dokážou detekovat nejen pohyb, ale také měřit vzdálenost od objektů.  Na druhou stranu infračervené pohybové senzory často disponují možnostmi detekce osob, díky nimž neaktivují instalace (jako osvětlení nebo alarm), například z důvodu přítomnosti zvířete ve sledované zóně.

Použití pohybových čidel

Pohybová čidla mají velmi široké využití, které mimo jiné zahrnuje bezpečnostní instalace – používají se mimo jiné v elektronických zabezpečovacích systémech, ale například i pro podmíněné zastavení provozu nebezpečných strojů v průmyslových podmínkách.  Kromě toho se pohybová čidla používají v automatizaci budov například k aktivaci osvětlení na schodištích, toaletách, chodbách nebo v průchodech.  Kromě toho se používají v různých zařízeních, jako jsou kohoutky a dávkovače mýdla.

Pro více informací a specializované produkty navštivte prodejnu Botland.

Diskuze k článku

Diskuze není pro tento článek otevřena.

Čtěte více