Zavřít reklamu

V rámci operačního systému macOS existuje stovky různých zkratek a triků, které vám dokáží zrychlit a zpříjemnit každodenní používání jablečného počítače. V jednoduchosti je krása, a to platí i v tomto případě. Pojďme se společně podívat na 25 rychlých tipů a triků, které se často přehlíží, a které by měl zároveň znát každý uživatel macOS.

25 rychlých tipů a triků pro každého uživatele macOS

Plocha a ovládání aplikací

 • Aktivace Spotlightu – pokud chcete aktivovat Spotlight, což je jakýsi vyhledávač Google v vašem Macu, stiskněte klávesovou zkratku Command + Space. Kromě hledání můžete Spotlight využít i k řešení matematických operací, či k převodu jednotek.
 • Přepínání mezi aplikacemi – pro přepínání mezi aplikacemi stiskněte klávesovou zkratku Command + Tab. Opakovaně mačkejte klávesu Tab s podrženou klávesou Command, abyste se mezi aplikacemi přesouvali.
 • Zavření aplikace – pokud se nacházíte v rozhraní pro přepínání aplikací (viz výše), najedete na určitou aplikací klávesou Tab, poté Tab pustíte a společně s klávesou Command stisknete Q, aplikace se zavře.
 • Aktivní rohy – pokud je ještě nepoužíváte, měli byste to alespoň zkusit. Jejich nastavení najdete v Předvolby systému -> Mission Control -> Aktivní rohy. Pokud si je nastavíte a přejedete myší do jednoho z aktivních rohů obrazovky, stane se určitá přednastavená akce.
 • Pokročilé Aktivní rohy – v případě, že po aktivaci Aktivních rohů neustále omylem spouštíte nastavené akce, tak při nastavování podržte klávesu Option. Aktivní rohy se poté aktivují pouze tehdy, budete-li držet klávesu Option.
 • Skrytí okna – pokud chcete rychle skrýt určité okno na ploše, stiskněte klávesovou zkratku Command + H. Aplikace s jejím oknem zmizí, avšak můžete se k ní opět rychle dostat pomocí Command + Tab.
 • Skrytí všech oken – můžete docílit toho, aby se skryly všechna okna kromě toho, ve kterém se zrovna nacházíte. Stačí stisknout klávesovou zkratku Option + Command + H.
 • Přidání nové plochy – pokud chcete přidat novou plochu, stiskněte klávesu F3, a poté v pravém horním rohu klepněte na ikonu +.
 • Přesouvání se mezi plochami – pokud používáte více ploch, můžete se mezi nimi rychle přesouvat podržením klávesy Control, a poté stisknutím šipky vlevo či vpravo

Nejnovější 16″ MacBook Pro:

Ovládání souborů a složek

 • Rychlé otevření složky – pokud chcete rychle otevřít složku, stačí podržet klávesu Command společně s šipkou dolů. Abyste se dostali zase zpět, podržte Command a stiskněte šipku nahoru.
 • Uklizení plochy – máte-li nainstalovaný operační systém macOS 10.14 Mojave a novější, můžete použít funkci Sady. Pro aktivaci této funkce klikněte na ploše pravým tlačítkem a z menu vyberte možnost Používat sady.
 • Okamžité odstranění souboru – chcete-li ihned odstranit určitý soubor či složku, a to tak, že se ani neobjeví v Koši, tak onen soubor či složku označte, a poté stiskněte klávesovou zkratku Option + Command + Backspace.
 • Automatický duplikát soubor – pokud chcete určitý soubor použít jako předlohu a nechcete, aby se jeho originální podoba měnila, tak na něj klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Informace. V novém okně poté zaškrtněte možnost Šablona.

Snímky obrazovky

 • Zachycení obrazovky – Command + Shift + 3 vytvoří snímek obrazovky, Command + Shift + 4 vám dá možnost vybrat si část obrazovky pro snímek a Command + Shift + 5 zobrazí rozšířené možnosti, včetně té pro zachycení videa z obrazovky.
 • Jen určité okno – pokud stisknete Command + Shift + 4 pro vytvoření snímku jen části obrazovky, tak pokud podržíte mezerník a najedete myší do okna aplikace, získáte možnost jednoduše a rychle provést snímek obrazovky jen tohoto okna.

Safari

 • Obraz v obraze (YouTube) – mezitím, co děláte jiné věci, tak můžete na Macu sledovat videa. Stačí využít funkce Obraz v obraze, a to tak, že například na YouTube otevřete video, a poté na něj dvakrát po sobě klepnete pravým tlačítkem. Z menu pa k stačí vybrat možnost Obraz v obraze.
 • Obraz v obraze 2 – pokud se vám pomocí výše uvedeného postupu nezobrazí možnost pro funkci Obraz v obraze, stačí v horní části Safari v textovém poli pro URL adresu kliknout pravým na ikonu zvuku, kde by se možnost Obraz v obraze měla objevit.
 • Rychlé označení adresy – pokud chcete někomu rychle sdílet adresu stránky, na které se nacházíte, tak stiskněte Command + L, čímž se adresa označí, a poté Command + C, čímž se odkaz rychle zkopíruje.

Trackpad

 • Rychlý náhled – pokud na Macu silně stisknete Trackpad na nějakém souboru anebo odkazu, můžete si zobrazit jeho rychlý náhled.
 • Rychlé přejmenování – pokud podržíte silně Trackpad na názvu složky či souboru, můžete je rychle přejmenovat.
 • Posun pomocí Trackpadu – chcete-li změnit směr posuvu pomocí Trackpadu, přejděte do Předvolby systému -> Trackpad -> Posuv a zvětšení, kde deaktivujte možnost Směr posuvu: přirozený.

Apple Watch a Mac

 • Odemčení Macu pomocí Apple Watch – pokud vlastníte Apple Watch, můžete pomocí nich odemykat Mac či MacBook. Stačí přejít do Předvolby systému -> Zabezpečení a soukromí, kde aktivujte možnost Odemykat aplikace a Mac pomocí Apple Watch.
 • Potvrzení pomocí Apple Watch namísto hesla – pokud jste si aktivovali výše uvedenou funkci a máte macOS 10.15 Catalina a novější, můžete Apple Watch používat také namísto hesel pro provádění různých systémových úkonů, apod.

Notifikační centrum

 • Rychlá aktivace režimu Nerušit – chcete-li rychle aktivovat či deaktivovat režim nerušit, podržte klávesu Option, a poté klikněte v pravém horním rohu obrazovky na ikonu notifikačního centra.

Klávesnice

 • Ovládání myši pomocí klávesnice – v macOS si můžete aktivovat funkci, pomocí které lze ovládat kurzor myši klávesnici. Stačí přejít do Předvolby systému -> Zpřístupnění -> Ovládání ukazatele -> Alternativní ovládání, kde aktivujte funkci Zapnout klávesy myši. Zde poté přejděte do sekce Volby… a aktivujte možnost Klávesy myši zapnete a vypnete pětinásobným stisknutím klávesy Alt. Pokud nyní pětkrát stisknete Option (Alt), můžete využít klávesnici pro posouvání kurzoru.
 • Rychlý přístup k nastavení pomocí funkční kláves – pokud podržíte klávesu Option a společně s ní jednu z funkčních kláves v horním řádku (tj. F1, F2, apod.), dostanete se rychle do nastavení předvoleb určité sekce, se kterou funkční klávesa souvisí (např. Option + ovládání jasu vás přepne do nastavení monitoru).
.