Zavřít reklamu

Horní lišta – pro někoho lišta nabídek nebo menu bar – nabízí nejen možnost kontroly aktuálního data a času, ale představuje také místo pro rychlý přístup k vybraným aplikacím, nástrojům a přizpůsobení Macu. V dnešním článku vám představíme zajímavé tipy, díky kterým si menu bar na Macu přizpůsobíte na maximum.

Zobrazování horní lišty v celoobrazovkovém režimu

Pokud v rámci operačního systému macOS spustíte nějakou aplikaci ve fullscreen zobrazení, dojde k automatickému skrytí horní lišty. Zobrazit ji můžete tak, že do horní části obrazovky zamíříte kurzorem myši. Můžete ale také zcela deaktivovat její automatické skrývání. V levém horním rohu obrazovky klikněte na  menu -> Předvolby systému -> Dock a řádek nabídek, a deaktivujte položku Automaticky skrývat a zobrazovat řádek nabídek na celé obrazovce.

Přemístění položek v horní liště

Ikonky aplikací a další položky, které se nacházejí v horní liště na obrazovce vašeho Macu, můžete v drtivé většině případů libovolně přesouvat a měnit jejich polohu tak, aby vám to co možná nejvíce vyhovovalo. Změna pozice položek v menu baru na Macu je snadné – stačí podržet klávesu Cmd (Command), stiskem levého tlačítka myši podržet kurzor na ikonce, jejíž polohu chcete změnit, a nakonec ikonku jednoduše přesunout na novou pozici.

Zobrazení skrytých ikon

V horní liště může být umístěna celá řada různých ikonek, některé z nich jsou ale skryté a spousta uživatelů tak vůbec netuší, že je má také k dispozici. Pokud chcete na lištu umístit některou z těchto ikonek, spusťte Finder, klikněte v horní části displeje na Otevřít -> Otevřít složku a zadejte cestu /System/Library/CoreServices/Menu Extras. Poté stačí už jen dvojitým kliknutím vybrat příslušné ikonky.

Automatické skrývání horní lišty

V jednom z předchozích odstavců jsme si popsali, jak aktivovat viditelnost horní lišty i v celoobrazovkovém zobrazení aplikací. Na Macu ale máte také možnost – podobně jako třeba v případě Docku – aktivovat automatické skrývání horní lišty. Můžete tak učinit po kliknutí na  menu -> Předvolby systému -> Dock a řádek nabídek, v levém panelu zvolte Dock a řádek nabídek a poté aktivujte položku Automaticky skrývat a zobrazovat řádek nabídek.

Odstranění ikonky Zkratek

S příchodem operačního systému macOS Monterey získali uživatelé mimo jiné také možnost využívat na Macu nativní Zkratky. Příslušná ikonka se automaticky objevila také v horní liště, pokud ale Zkratky na Macu nepoužíváte, možná ji budete chtít odstranit. V takovém případě spusťte na Macu Zkratky, v panelu na levé straně zamiřte do sekce Řádek nabídek, a u jednotlivých položek vždy klikněte pravým tlačítkem a zvolte Odstranit z: Řádek nabídek. Poté zamiřte do horní lišty, stiskněte a podržte klávesu Cmd (Command), přetáhněte ikonku Zkratek směrem dolů, dokud se neobjeví symbol X, a pusťte. Na závěr stačí jen v levém horním rohu obrazovky kliknout na  menu -> Odhlásit uživatele, a poté se opět přihlásit.

.