Zavřít reklamu

Deaktivace automatického připojování

Pokaždé, když se připojíte k nové síti Wi-Fi, Mac automaticky uloží údaje pro přímé připojení k této síti bez nutnosti ručního zadávání hesla. Pokud však chcete, aby Mac zastavil funkci automatického připojování k Wi-Fi, klikněte v levém horním rohu obrazovky vašeho Macu na  menu -> Nastavení systému. V levém panelu zvolte Wi-Fi a poté v hlavním okně vyberte síť, u které chcete upravit nastavení připojení. Klikněte na Podrobnosti a deaktivujte položku Automaticky připojovat k této síti.

Zkopírování hesla k Wi-Fi

Další zajímavou funkcí, kterou umožňuje nastavení Wi-Fi v systému macOS Ventura, je možnost zkopírovat heslo Wi-Fi pro sítě, které jsou již k zařízení připojeny. Chcete-li zkopírovat heslo Wi-Fi v systému macOS Ventura, přejděte na  menu -> Nastavení systému a v levém panelu zvolte Wi-Fi. V sekci Známé sítě zamiřte k názvu Wi-Fi, jejíž heslo chcete zkopírovat, klikněte na ikonku tří teček v kroužku a zvolte Zkopírovat heslo.

Úspora dat

Pokud používáte Wi-Fi v balíčku s omezeným objemem dat, případně přes osobní hotspot, bude se vám hodit krok, díky kterému budete moci Wi-Fi na vašem Macu využívat v úsporném režimu. Klikněte na  menu v levém horním rohu obrazovky vašeho Macu, zvolte Nastavení systému a v levém panelu klikněte na Wi-Fi. U sítě, u níž chcete nastavit režim nízkého objemu dat, klikněte na Podrobnosti a poté aktivujte položku Režim malého objemu dat.

Zapomenout připojení

Tato funkce není v macOS Ventura žhavou novinkou, určitě se ji ale hodí připomenout. Pokud se seznam uložených sítí Wi-Fi v MacBooku zaplní, možná budete chtít některé nepoužívané sítě Wi-Fi ze systému odstranit. Pro tyto účely klikněte v levém horním rohu obrazovky vašeho Macu na  menu -> Nastavení systému -> Wi-Fi. Vpravo dole klikněte na Pokročilé a poté u sítě, kterou chcete vyřadit, klikněte na ikonku tří teček v kroužku. Nakonec postačí kliknout na Odstranit ze seznamu.

Zeptat se na připojení

Další důležitou funkcí pro zachování zařízení a dat v něm uložených je funkce „Požádat o připojení k sítím“. Pokud je tato funkce zapnutá, zabrání MacBooku, aby se automaticky připojil k otevřené síti Wi-Fi, aniž by vás nejprve požádal o potvrzení připojení k této síti. V levém horním rohu obrazovky Macu klikněte na  menu -> Nastavení systému -> Wi-Fi. Nakonec ve spodní části okna aktivujte položku Ptát se na připojení k sítím.

.