Zavřít reklamu

Poměrně často se můžeme dostat do situace, kdy si potřebujeme něco zaznamenat. Dobrým příkladem může být přednáška ve škole nebo důležitý rozhovor. K tomuto účelu dokáže perfektně posloužit nativní aplikace Diktafon od Applu, která je předinstalovaná jak v iPhonu a iPadu, tak i v Macu nebo hodinkách. My si ukážeme triky, které vám mohou práci s touto aplikací zjednodušit.

Kvalita záznamů

Pokud se vám zdá, že záznamy, které nahrajete, nejsou dostatečně kvalitní, nemusíte se hned obávat, že vaše zařízení obsahuje špatný mikrofon. Abyste dosáhli vyšší kvality nahrávek, přesuňte se do nativní aplikace Nastavení, kde otevřete sekci Diktafon. Zde sjeďte o něco níže, kde uvidíte sekci Kvalita zvuku. Na tu klikněte a vyberte možnost Nekomprimováno. Nahrávky, které poté pořídíte, budou výrazně kvalitnější.

Odstranění naposledy smazaných záznamů

Pokud chcete nastavit, po jak dlouhé době se mají naposledy smazané záznamy odstraňovat, stačí opět přejít do Nastavení, kde se přesuňte k části Diktafon. Zde vyberte ikonu Odstranit smazané. Můžete si nastavit, jestli se záznamy trvale odstraní po dni, 7 dnech, 30 dnech, okamžitě nebo nikdy.

Polohově závislé názvy

V aplikaci Diktafon si můžete záznamy velice jednoduše pojmenovat, pokud vám ale nezbývá čas ani na to nebo nevíte, jaký název pro nahrávku zvolit, můžete si nastavit, aby se záznamy pojmenovaly podle aktuální polohy. Stačí se opět přesunout do nativní aplikace Nastavení, otevřít sekci Diktafon a zapnout přepínač Polohově závislé názvy.

Jednoduchá úprava nahrávek

V Diktafonu můžete záznamy velice snadno sestříhat. Stačí si otevřít záznam, který chcete upravit. Klepněte na tlačítko Více a potom na Upravit záznam. Zde vyberte tlačítko Zkrátit a můžete poměrně jednoduše stříhat. Až budete mít úsek vybraný, pro kontrolu si jej přehrejte. Následně klikněte na Zkrátit, pokud chcete vybraný úsek zachovat a odstranit zbytek nahrávky, nebo na Smazat, chcete-li úsek odstranit. Poté už stačí záznam pouze uložit klepnutím na tlačítko Uložit a následně na Hotovo.

Nahrazení části záznamu

Záznamy v Diktafonu můžete poměrně jednoduše přenahrát. Stačí otevřít nahrávku, klepnout na tlačítko Více a na Upravit záznam.V záznamu se přesuňte na místo, odkud chcete začít nahrávat znovu, stiskněte tlačítko Nahradit a spustí se nahrávání. Až budete spokojeni, klepnutím na Pozastavit a na Hotovo se záznam uloží.

.