Zavřít reklamu

Ať se nám to líbí, nebo ne, HomePod je pořád značně opomíjené příslušenství společnosti Apple. Vždyť první byl představen už v roce 2017, model mini pak v roce 2020. Po čtyřech letech zde tak máme pořád jen dva modely, přitom Apple má v kapse mnoho zajímavých patentů, jak tohoto chytrého asistenta vylepšit, a to i po softwarové stránce. 

Chytré kamery 

Nová patentová přihláška Applu popisuje způsob obdržení oznámení, když je na určitém místě zjištěna konkrétní osoba. Uživatel tak může být upozorněn, pokud je u vchodových dveří někdo, koho poznává, a nejedná se přitom o člena domácnosti, jinak upozornění nedostane. Samozřejmě je to v souvislosti s návazností na chytré bezpečností kamery. V takovém případě by vás HomePod mohl informovat přesně o tom, kdo stojí před dveřmi.

Homepod

Vestavěný kamerový systém 

Jako možný vývoj HomePodu mini v otázce hardwaru může být jeho osazení kamerovým systémem či alespoň určitými senzory. Přímo se zde nabízí LiDAR. Tyto kamery nebo senzory by byly schopny zachytit oči uživatele, a především směr jeho pohledu, když žádá Siri o provedení daného úkonu. Bude tak vědět, zda mluví přímo na HomePod, ale zároveň bude moci lépe rozpoznat, jaká osoba na něho mluví nejen dle analýzy hlasu nýbrž i tváře. Výsledkem by pak bylo kvalitnější personalizované nastavení dle konkrétního uživatele.

Homepod

Ovládání gesty 

HomePod primárně ovládáte svým hlasem a skrze Siri. I když má na své horní straně dotykovou plochu, můžete skrze ní jen ladit hlasitost, popřípadě pozastavovat a spouštět hudbu nebo dlouhým podržením aktivovat hlasovou asistentku. S tím mohou mít určití uživatelé problém. Nové generace by se však mohly naučit ovládání gesty.

Homepod

K tomuto účelu by byly přítomny senzory, které by detekovaly pohyby rukou uživatele. Podle toho, jaké gesto by pak směrem k HomePodu učinil, takovou reakci by na něm vyvolal. Součástí patentu jsou i zmínky o nové podobě tkaniny, která by byla podsvětlená LED a informovala by uživatele o správnosti interpretace gesta.

HomePod
.