Zavřít reklamu

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete co možná nejrychleji ztišit vaše Apple Watch, na kterých se například zobrazí hovor, dokončí odpočet či spustí budík. Většina uživatelů se v takovém případě podívá na displej Apple Watch a klepnou na příslušené tlačítko, kterým lze upozornění vypnout. Věděli jste však o tom, že své jablečné hodinky můžete ztišit, a zároveň také zhasnout, o mnoho jednodušeji? Stačí, abyste displej překryli dlaní, což jste schopni udělat prakticky ihned.

Jak na Apple Watch aktivovat ztišení po přikrytí dlaní

Pokud byste chtěli na vašich Apple Watch funkci pro ztišení a zhasnutí pouhým přikrytím dlaní, tak je nutné, abyste tuto funkci měli zapnutou. Nutno zmínit, že ztišení přikrytí dlaní je ve výchozím nastavení zapnuté, každopádně už jsem se setkal s pár uživateli, kteří tuto funkci nemohli využít, jelikož ji měli z nějakého důvodu vypnutou. Pro její aktivaci tedy postupujte následovně:

  • Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Watch.
  • Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Moje hodinky.
  • Následně sjeďte o kousek níže, kde lokalizujte a otevřete kolonku Zvuky a haptika.
  • Poté už jen stačí, abyste se přesunuli úplně dolů a aktivovali funkci Ztišit přikrytím.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašich Apple Watch aktivovat funkci, díky které lze ztišit zvuky přikrytím dlaní. To znamená, že pokud vaše jablečné hodinky v nevhodnou chvíli začnou vydávat nějaký zvuk či vibrace, tak jen stačí položit dlaň na displej Apple Watch, čímž se veškeré zvuky okamžitě ztiší a zároveň dojde i ke zhasnutí displeje. Pokud navíc podržíte dlaň na displeji zhruba tři sekundy, tak dojde také k aktivaci tichého režimu, což vám hodinky potvrdí haptickou odezvou.

.