Zavřít reklamu

Aplikace mohou přistupovat k různým datům či službám. Tento přístup však musíte aplikaci vždy schválit, a to po prvotním spuštění, než začne konkrétní data či služby využívat. To znamená, že ihned po instalaci, popřípadě pokud přístup zamítnete, tak aplikace data či služby jednoduše nebude moci využívat. Jedná se o bezpečnostní opatření, aby aplikace automaticky nezískávaly přístup k osobním datům, která nepotřebují. Po prvním spuštění aplikace je ale nutné dávat pozor na to, co vlastně povolujete. Samozřejmě, že pokud aplikaci přístup k datům či službám povolíte, tak je využívat bude.

Jak na iPhone aplikacím (de)aktivovat přístup k přesné poloze

Mezi jednu z nejčastěji využívaných služeb patří ty polohové. Díky nim dokáže vybraná aplikace, která má k polohovým službám přístup, zjistit vaši polohu. U některých aplikací, například u navigací či map, je tohle zcela pochopitelné, avšak mnoho jiných aplikací, například sociální sítě, vyžadují přístup k poloze pouze z toho důvodu, aby vás mohly sledovat a případně získaná data využít k cílení reklam. Přesně z tohoto důvodu je nutné si dávat pozor, které aplikaci přístup k poloze povolíte. A pokud už aplikaci přístup k poloze povolíte, tak si v iOS můžete změnit, zdali bude mít přístup k přesné poloze, anebo pouze k té přibližné. Toho docílíte následovně:

  • Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do aplikace Nastavení.
  • Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde najděte a otevřete Soukromí.
  • Následně v horní části obrazovky rozklikněte kolonku Polohové služby.
  • Zde si níže vyberte v seznamu aplikaci, které chcete (de)aktivovat přístup k přesné poloze.
  • Pak už jen stačí, abyste podle potřeby přepnuli přepínač s možností Přesná poloha.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete konkrétní aplikaci povolit přístup buď k jen přibližné, anebo přesné poloze. Kupříkladu, přibližnou polohu můžete využít třeba u aplikací, které zprostředkovávají počasí. Přesnou polohu je pak nutné využít například samozřejmě u navigačních aplikací. Kromě přístupu k přesné poloze si samozřejmě můžete ještě nastavit, zdali vůbec bude k nějaké poloze aplikace přístup mít, a to nahoře. Zde můžete vybrat možnosti Nikdy, Zeptat se příště nebo při sdílení, Při používaní aplikace a u některých aplikací také Trvale.

.