Zavřít reklamu

Pokaždé, když Apple vydá novou verzi operačního systému iOS, se objeví uživatelé, kteří zápasí s různými problémy – a nutno zmínit, že v případě iOS 16 tomu rozhodně není jinak. Některé tyto problémy jsou spojené přímo se samotným iOS a počítá se s tím, že je Apple co nejdříve opraví. Jiné chyby jsou však naprosto běžné a setkáváme se s nimi prakticky každý rok, potažmo po provedení aktualizace. Mezi jednu z těchto chyb patří také zasekávání klávesnice, se kterým bojuje opravdu mnoho uživatelů po aktualizaci na iOS 16.

Jak na iPhone opravit zasekávání klávesnice

Zasekávání klávesnice se na iPhone projevuje velmi jednoduše. Konkrétně se přesunete do aplikace, kde klasicky začnete psát, avšak uprostřed psaní přestane klávesnice reagovat. Po několika sekundách pak dochází ke vzpamatování s tím, že se případně také dopíše veškerý text, který jste na klávesnici zadali v čase, kdy došlo k zaseknutí. U některých uživatelů se tento problém projevuje třeba jen párkrát denně, u jiných zase klidně po každém otevření klávesnice. A rozhodně nemusím zmiňovat, že se jedná o opravdu frustrující záležitost. Jakožto ostřílení jablíčkáři však víme, že existuje řešení, a to v podobě resetování slovníku klávesnice. Ten provedete následovně:

  • Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Nastavení.
  • Jakmile tak učiníte, sjeďte o kus níže, kde rozklikněte sekci Obecné.
  • Na další obrazovce pak přejeďte úplně dolů a rozklikněte Přenést nebo resetovat iPhone.
  • Poté ve spodní části obrazovky klepněte na řádek s názvem Resetovat.
  • Tímto se otevře menu, ve kterém lokalizujte a stiskněte možnost Obnovit slovník klávesnice.
  • Nakonec už jen reset potvrďte a následně se autorizujte, čímž dojde k provedení.

Výše uvedeným postupem je tedy možné na vašem iPhonu opravit zasekávání klávesnice, a to nejen po aktualizaci na nový iOS 16, ale kdykoliv. Zmíněná chyba se může objevit nejen po aktualizaci, ale také v případě, že jste během několika let slovník nikdy neobnovili a dochází k jeho „přeplnění“. Je nutné zmínit, že resetováním slovníku klávesnice dojde k odstranění všech naučených a uložených slov. Prvních pár dní tak bude nutné se slovníkem lehce zápasit a opětovně jej vše naučit, tak s tím počítejte. Rozhodně se však jedná o lepší řešení, než se spokojit se zasekáváním.

.