Zavřít reklamu

Každý z nás může zvuk slyšet trochu jinak. Změna sluchu se může projevit především stářím, popřípadě také dlouhodobým pobytem v místě, kde je vysoká hladina hluku. Neznamená však, že horší sluch musíte mít nutně až po nějaké době – u některých jedinců se může projevit velmi brzy, třeba po narození. Někteří uživatelé pak mohou (ne)slyšet určité tóny, což může být problém. Svůj sluch si můžete jednoduše nechat změřit s tím, že po provedení testu získáte audiogram.

Jak na iPhone přizpůsobit zvuk ze sluchátek pomocí audiogramu

Audiogram zobrazuje výsledky audiometrického testu prováděného pomocí přehrávání čistých tónů a ukazuje minimální hlasitost zvuku, kterou můžete slyšet. Výsledkem je průměrná hodnota pro každé ucho založená na čtyřech frekvencích – 500 Hz, 1 kHz, 2kHz a 4 kHz. Rozdíl mezi slyšitelnou hlasitostí a normální úrovní hlasitosti zvuku značí míru poškození vašeho sluchu. Máte-li rozdíl nulový, je váš sluch v pořádku, jestliže je rozdíl nenulový, tak trpíte poškozením sluchu. iPhone každopádně dokáže zvuk ze sluchátek přizpůsobit právě pomocí audiogramu. Na základě výsledků vyšetření sluchu pak dokáže systém při přehrávání hudby automaticky zesilovat tiché zvuky, popřípadě může provádět dolaďování zvuku na některých frekvencích. Audiogram můžete do iPhonu nahrát následovně:

  • Prvně je nutné, abyste na iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.
  • Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte sekci Zpřístupnění.
  • Na další obrazovce pak věnujte níže pozornost kategorii Sluch.
  • V rámci této kategorie následně otevřete kolonku Audiovizuální pomůcky.
  • Poté se úplně nahoře přesuňte do sekce s názvem Přizpůsobení sluchátek.
  • Zde pak klepněte na řádek s modrým textem Vlastní nastavení zvuku.
  • Tímto se zobrazí průvodce, ve kterém dole klepněte na Pokračovat.
  • Na další stránce průvodce pak klepněte na tlačítko Přidat audiogram.
  • Pak už jen stačí, abyste audiogram prostřednictvím Fotoaparátu, Fotek či Souborů nahráli a dokončili průvodce.

Pomocí výše uvedeného způsobu je tedy možné do vašeho iPhonu nahrát audiogram. Pokud tedy trpíte horším sluchem, tak právě audiogramem je možné zvuk proměnit tak, abyste jej slyšeli co možná nejlépe. Existuje mnoho uživatelů, kteří audiogram používají, a ti tvrdí, že se jedná o skvělou funkci, kterou by měli využít všichni jedinci s postižením sluchu.

.