Zavřít reklamu

Již několikrát nám bylo slíbeno, že se v Česku dočkáme zlepšených cen za mobilní datové balíčky. Bohužel, stále se ale nic moc neděje a ceny zůstávají pořád stejně vysoké. V případě, že nemáte nějaký levný a firemní tarif, tak musíte za mobilní data měsíčně platit několik stovek, což rozhodně není zanedbatelná částka. Pokud se vám platit nechce, tak vám nezbude nic jiného než data všemožnými způsoby šetřit. Níže naleznete 5 tipů, které vám se šetřením pomohou.

Asistent Wi-Fi

Ve výchozím nastavení je v rámci iOS aktivní funkce, která se nazývá Asistent Wi-Fi. Ten se stará o to, že vás automaticky přepojí na mobilní data v případě, že se nacházíte na Wi-Fi síti, která je nestabilní a nedá se dobře využívat. Tato funkce dokáže spotřebovat obrovské množství dat, jelikož žádným způsobem nezjistíte, že jste z nestabilní Wi-Fi byli na mobilní data přepojeni. Pro deaktivaci přejděte do Nastavení -> Mobilní data, kde sjeďte úplně dolů a deaktivujte pomocí přepínače Asistent Wi-Fi.

Stahování aplikací z App Store

Pokud jste si před několika lety chtěli pomocí mobilních dat stáhnout z App Storu aplikaci, která měla více než 200 MB, tak vám to nebylo umožněno – přesně kvůli tomu, aby uživatelé omylem na mobilních datech nezačali stahovat nějaké aplikace a nepřišli tak o kapacitu svého datového balíčku. Před nějakou dobu dal Apple v rámci systémové aktualizace uživatelům na výběr, zdali se na mobilních datech aplikace stahovat budou či nikoliv. Chcete-li si nastavit, aby se aplikace nestahovaly vůbec, či naopak ano, popřípadě aby se vás zařízení zeptalo, tak přejděte do Nastavení -> App Store -> Stahování aplikací, kde si zvolte chtěnou možnost.

Automatické stahování

U App Storu zůstaneme i v rámci tohoto odstavce. Kromě toho, že v App Storu můžete stahovat aplikace, tak se skrze něj stahují také samotné aktualizace všech aplikací. Ke stahování může docházet jak prostřednictvím Wi-Fi, tak i prostřednictvím mobilních dat. Pro jedince s malým datovým balíčkem však existuje možnost, pomocí které je možné veškerému stahování z App Storu prostřednictvím mobilních dat zabránit. Stačí, abyste přešli do Nastavení -> App Store, kde níže v kategorii Mobilní data pomocí přepínače deaktivujte možnost Automatická stahování. Níže si pak ještě v sekci Automatická videa můžete nastavit, aby se videa v App Store přehrávala jen na Wi-Fi, anebo vůbec.

Deaktivace mobilních dat u aplikací

Některé aplikace, které máte na vašem iPhonu stažené, mohou využívat mobilní data… abychom to uvedli na pravou míru, tak v současné době je těchto aplikací většina. Pokud jste si všimli, že nějaká aplikace využívá vaše mobilní data více než je zdrávo, popřípadě pokud byste si chtěli zkontrolovat, kolik mobilních dat konkrétní aplikace za dobu své činnosti spotřebovaly, tak stačí, abyste přešli do Nastavení -> Mobilní data. Zde sjeďte o kousek níže k seznamu aplikací. Pod názvy jednotlivých aplikací se zde nachází údaj o využití mobilních dat v konkrétním období. Chcete-li přístup k mobilním datům aplikaci kompletně zablokovat, tak u ní stačí přepínač přepnout do neaktivní polohy.

Podcasty, Fotky a Hudba

Ve výše uvedeném odstavci jsme si ukázali, jakým způsobem můžete konkrétním aplikacím kompletně zabránit v přístupu k mobilním datům. U aplikací Podcasty, Fotky a Hudba si však můžete zvlášť nastavit, jakým způsobem budou s mobilními daty pracovat, potažmo co jim bude na mobilních datech dovoleno. V Nastavení si tedy otevřete sekci Podcasty, Fotky či Hudba, kde poté konkrétní nastavení spojené s mobilními daty najděte. U Podcastů si například můžete nastavit, aby nedocházelo k jejich stahování na mobilních datech, u Fotek pak k aktualizacím obsahu a u Hudby můžete deaktivovat vysokou kvalitu streamování či stahování.

.