Zavřít reklamu

Pro posílání libovolného obsahu a dat můžete na Apple zařízení využít AirDrop. Jedná se o naprosto perfektní funkci, která pro přenos využívá kombinaci Wi-Fi a Bluetooth, takže je rychlá a stabilní. Celý postup sdílení čehokoliv je navíc extrémně jednoduchý, a jakmile AirDrop jednou využijete, tak zjistíte, že bez něj prostě nemůžete fungovat. Stejně jako ostatní funkce má i AirDrop určité předvolby, a to konkrétně z hlediska viditelnosti pro ostatní uživatele. Nastavit si můžete, aby byl příjem úplně vypnutý, případně abyste byli viditelní pro vaše kontakty, anebo pro všechny v dosahu.

Jak na iPhone změnit nastavení viditelnosti AirDropu

Po dobu několika let byly tři zmíněné možnosti pro změnu viditelnosti AirDropu nepozměněné. Před nějakou dobou však Apple přišel se změnou, a to původně jen v Číně, kde došlo ke změně viditelnosti pro všechny – konkrétně byla omezena doba, po kterou zůstal iPhone bez omezení viditelný, a to na 10 minut. Jakmile tato doba uběhla, automaticky se viditelnost vrátila jen pro kontakty. Následně se Apple rozhodl, že se jedná o perfektní řešení z hlediska soukromí, a tak v iOS 16.2 tuto novinku vypustil pro celý svět. Pro uživatele to znamená, že pokud budou chtít od někoho, koho nemají v kontaktech, přijmout přes AirDrop data, tak ho budou muset vždy ručně aktivovat. Nejrychlejší postup je následující:

  • Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli ovládací centrum.
    • iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje nahoru;
    • iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní hrany displeje dolů.
  • Následně podržte prst na levé horní dlaždici (režim letadlo, data Wi-Fi a Bluetooth).
  • Jakmile tak učiníte, zobrazí se rozšířené možnosti, kde vlevo dole klepněte na AirDrop.
  • Nakonec už jen stačí vybrat možnost Pro všechny na 10 minut.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na vašem iPhonu nastavit viditelnost AirDropu pro všechny v dosahu na 10 minut. Po této době se nastavení viditelnosti opět změní pouze pro kontakty. Viditelnost AirDropu můžete jinak měnit také klasickým způsobem skrze aplikaci Nastavení, kde stačí přejít do Obecné → AirDrop, kde všechny tři možnosti najdete. Bohužel tedy již nelze nastavit, aby byl AirDrop po neomezenou dobu viditelný pro všechna ostatní zařízení, jak tomu bylo donedávna, což je rozhodně škoda. Apple mohl tuto možnost ponechat, například s upozorněním, bohužel k tomu ale nedošlo.

.