Zavřít reklamu

Dítě s iPhonem či iPadem není v dnešní době nic neobvyklého, ovšem pro rodiče je žádoucí, když mají kontrolu nad tím, co děti se zařízením provádí. V médiích se již objevily jisté případy, kdy například dítě pomocí „in-app“ nákupů stálo dotyčného rodiče vysoké částky. Proto je zapotřebí mít dostatečnou jistotu, že se něco podobného nestane i vám.

Zařízení s operačním systémem iOS naštěstí nabízí nástroj, kterým se před podobnými nepříjemnostmi snadno ochráníte. Stačí využít systémovou funkci s názvem Omezení.

Krok 1

Pro aktivování funkce Omezení je nutné na vašem zařízení přejít do Nastavení > Obecné > Omezení, kde zvolíte možnost Zapnout omezení.

Krok 2

Poté, co stisknete výše uvedenou možnost, budete vyzvání k vytvoření čtyřmístného hesla, jež budete používat pro aktivování/deaktivování této funkce.

Heslo je jediným způsobem, jak zapnout či vypnout Omezení. Pokud jej zapomenete, budete muset vymazat a následně obnovit celé vaše zařízení, aby zadané heslo bylo anulováno. Raději si ho tedy pamatujte.

Krok 3

Po vytvoření hesla budete přesměrováni do rozšířenější nabídky funkce Omezení, kde budete moci spravovat jednotlivé aplikace, nastavení a další restrikce. Nevýhodou však je, že nelze „omezovat“ aplikace třetích stran, nýbrž jen aplikace nativního rázu. Dítěti tedy sice snadno zakážete, aby si koupilo či stáhlo novou hru z App Storu, ale pokud se hra v zařízení již nachází, iOS nenabízí žádný způsob, jak ji dítěti násilím upřít. Možnosti omezení jsou přesto poměrně široké.

Skrýt z dosahu lze Safari, Fotoaparát i FaceTime a omezit lze i celou řadu funkcí a služeb. Pokud tedy nebudete chtít, dítě nebude moci využívat Siri, AirDrop, CarPlay ani obchody s digitálním obsahem, jako jsou iTunes Store, iBooks Store, Podcasty či App Store, přičemž u aplikací lze zvlášť zakázat jejich instalaci, mazání aplikací a nákupy uvnitř aplikací.

V nabídce Omezení nalezete i sekci Povolený obsah, kde lze pro děti nastavit konkrétní restrikce pro stahování hudby, podcastů, filmů, televizních pořadů i knih. Stejně tak lze navíc zakázat konkrétní webové stránky. Za pozornost stojí i sekce Soukromí, ve které můžete nastavit, jak vaše dítě může zacházet s polohovými službami, kontakty, kalendáři, připomínkami, fotografiemi, apod. V sekci Povolit změny pak můžete zamezit také tomu, aby mohla být změněna nastavení účtů, mobilních dat, aktualizací aplikací na pozadí či mezního limitu hlasitosti.

Problémem, se kterým jsme se při testování setkali, bylo zpřeházení aplikací na ploše. Pokud tedy například deaktivujete využívání aplikace FaceTime, tak po dobu omezení zmizí z plochy, ovšem pokud ji zpětně znovu aktivujete, může se stát, že nebude zaujímat stejné místo, na kterém původně setrvávala. Pokud tedy chcete skrývat aplikace, jen když zařízení využívá vaše dítě, ale vy je pak chcete opět využívat, doporučujeme se na tento fakt připravit.

Zdroj: iDrop News
.