Zavřít reklamu

Pokud v systému macOS stisknete a podržíte určité klávesy na klávesnici, zobrazí se nabídka s diakritikou nebo alternativními znaky, které si můžete vybrat. Pokud například stisknete a podržíte písmeno O, zobrazí se paleta s písmeny ô, ö, ò, ó, œ, ø, ō a õ, pod nimiž je číslo. Vám jen postačí stisknout číslo, které odpovídá požadovanému znaku.

Kvůli této funkci však již nelze stisknutím a podržením klávesy přimět k jejímu opakování, takže je například trochu obtížnější napsat slovo, ve kterém se jedno písmeno opakuje vícekrát za sebou. V takovém případě vám nezbývá nic jiného, než příslušnou klávesu zkrátka opakovně tisknout. Existuje ale způsob, jak relativně snadno a rychle daektivovat zmíněné zobrazení nabídky s alternativními znaky. Budete muset použít Terminál – pokud jste s ním nikdy v životě nepracovali, nemusíte se bát. Celým procesem vás srozumitelně provedeme krok za krokem.

Pomocí Terminálu můžete vypnout zobrazení návrhu znaků systému macOS a obnovit opakování kláves. Je to docela jednoduché. S pomocí Spotlightu nebo přes Finder spusťte Terminál. Do příkazové řádky zadejte příkaz defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false a stiskněte Enter. Nyní se odhlaste ze svého účtu a znovu se přihlaste. Zjistíte, že můžete bez obav stisknout a podržet vybrané klávesy a zadat opakující se písmena.

Chcete-li obnovit zobrazení nabídky znaků, zkopírujte tentýž příkaz a vložte jej do Terminálu jen s tím rozdílem, že výraz false nahradíte výrazem true.

.