Zavřít reklamu

Nativní aplikace Fotky slouží na Macu k importu, ukládání, správě a základním úpravám vašich fotografií a obrázků. V následujících dílech našeho seriálu o nativních aplikacích se budeme věnovat právě Fotkám, první díl bude určený importu fotografií.

Import snímků do aplikace Fotky může probíhat pomocí iCloudu, synchronizací vašeho iOS či iPadOS zařízení s Macem, z digitálního fotoaparátu nebo libovolného mobilního zařízení, ale také z externích disků či jiných aplikací. Pro import fotografií z digitálního fotoaparátu, iPhonu či iPadu nejprve příslušné zařízení připojte k Macu. Spusťte aplikaci Fotky a v panelu na levé straně v sekci Zařízení vyberte příslušné umístění – v aplikaci se zobrazí veškeré fotky, umístěné na daném zařízení. Pokud chcete, aby se aplikace Fotky otevřela po každém připojení daného zařízení, zaškrtněte políčko „Spustit Fotky“.

Pokud chcete zvolit místo pro ukládání importovaných snímků, klikněte na Cíl importu a vyberte buďto některé z existujících alb, nebo zvolte Nové album, zadejte jeho název a potvrďte kliknutím na OK. Importovat můžete buďto všechny nové fotografie, nebo kliknutím vybrat jen určité snímky. Do nativních Fotek ale můžete převést i klasické fotografie – stačí mít po ruce iPhone nebo iPad. Pravým tlačítkem klikněte na plochu vašeho Macu a zvolte Importovat z iPhonu nebo iPadu -> Pořídit sken. S pomocí vašeho iOS či iPadOS zařízení pořiďte sken klasické fotografie a tu poté z plochy importujte obvyklým způsobem do Fotek. Pro import fotografií z mobilního zařízení od jiné značky stačí dané zařízení připojit k počítači kabelem a ve Finderu přetáhněte fotografie na pevný disk vašeho počítače. Z Finderu poté snímky přetáhněte do aplikace Fotky, případně na její ikonku v Docku. Další možností je spustit aplikaci Fotky, na nástrojové liště v horní části obrazovky kliknout na Soubor -> Importovat a vybrat obsah, který chcete importovat.

Pokud chcete provést import z externího disku nebo podobného úložného zařízení, připojte ho ke svému počítači a v aplikaci Fotky klikněte na nástrojové liště v horní části obrazovky na Soubor -> Import. Vyberte položky, které chcete importovat, a klikněte na Kontrola importu. Zvolte umístění pro vaše fotografie a proveďte import. Do nativních Fotek můžete také importovat fotografie a videa z e-mailu, Zpráv nebo webových stránek v prohlížeči Safari. Pokud provádíte import z aplikace Mail, otevřete zprávu, ve které se nachází požadované fotografie. Ty pak z e-mailu přetáhněte do aplikace Fotky, případně podržte klávesu Ctrl, klikněte na fotografie a zvolte Sdílet -> Přidat do Fotek. Pro import z jiné e-mailové aplikace klikněte na každou s fotografií při současném držení klávesy Ctrl a vyberte volbu pro uložení. Poté spusťte Fotky a na nástrojové liště v horní části obrazovky klikněte na Soubor -> Importovat. Vyberte snímky, které chcete importovat, a zvolte Kontrola importu. Pro import fotografie z e-mailu na webu otevřete příslušnou zprávu. Pokud používáte Safari, podržte klávesu Ctrl, klikněte na snímek v e-mailu a zvolte Přidat obrázek do Fotek. V případě ostatních prohlížečů podržte klávesu Ctrl, klikněte na fotografii ve zprávě a vyberte příkaz k uložení. Poté spusťte aplikaci Fotky, na liště v horní části obrazovky klikněte na Soubor -> Importovat a vyberte snímek, určený k importu.

Pro import fotografií z aplikace Zprávy otevřete zprávu s fotografií, kterou chcete importovat, a snímek přetáhněte ze Zpráv do okna aplikace Fotky nebo na její ikonku v Docku. Stejným způsobem můžete provést import fotografie z webové stránky v prohlížeči Safari.

.