Zavřít reklamu

iPhone je překvapivě užitečným nástrojem pro tvorbu, správu a ovládání prezentací. Nativní aplikace Keynote pro iPhone toho v tomto směru zvládne opravdu hodně, a po stránce funkcí si v ničem nezadá se svou variantou pro iPad či Mac, byť jste do jisté míry omezeni velikostí displeje. V dnešním díle našeho seriálu o nativních aplikacích Applu si přiblížíme naprosté základy práce v Keynote pro iOS.

Snímek přidáte do prezentace v Keynote na iPhonu tak, že v dolní části obrazovky klepnete na ikonku “+”. Snímek můžete duplikovat tak, že ho v levém panelu vyberete klepnutím a zvolíte Kopírovat. Poté klepněte na snímek, za který chcete přidat zkopírovaný snímek, a zvolte Vložit. Pokud chcete do své aktuální prezentace vložit snímek z jiné prezentace, otevřete prezentaci, která obsahuje požadovaný snímek. Vyberte snímek v panelu na levé straně, klepněte na Kopírovat. Poté se klepnutím na šipku v levém horním rohu vraťte zpět, spusťte prezentaci, do které chcete snímek vložit, v levém panelu klepněte na snímek, za který chcete vložit zkopírovaný obsah, a zvolte Vložit. Pro smazání snímku nejprve vyberte požadovaný snímek v levém panelu, klepněte na něj a zvolte Smazat. Pokud chcete smazat více snímků, podržte prst na jednom snímku, a druhým prstem zároveň postupně vybírejte další snímky k e smazání. Poté prsty zvedněte a klepněte na Smazat.

Pořadí snímků můžete v Keynote na iPhonu měnit tak, že na vybraný snímek v levém panelu přiložíte prst a podržíte, dokud nevystoupí do popředí. Poté snímek přetáhněte na novou pozici. Pokud chcete přemístit více snímků, podržte na jednom z nich prst a zároveň klepnutím vyberte ostatní snímky.

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více