Zavřít reklamu

Práce s písmem je u nativních Pages (nejen) na iPadu klíčová, proto se jí v našem seriálu budeme věnovat ve více částech. Dnes si probereme nastavení výchozí písma, práci se šablonami a práci se styly.

Pokud v Pages na iPadu často pracujete s určitým písmem, je výhodnější nastavit ho jako výchozí, které pak bude použito v dalších nových dokumentech. Pro nastavení výchozí typu a velikosti písma pro základní šablony (zvolený typ a velikost písma budou platit pro stylo dstavce Hlavní text) klepněte na ikonku tří teček v horní části displeje -> Nastavení -> Písmo pro nové dokumenty. Aktivujte možnost Nastavit písmo a velikost a poté zvolte požadované parametry, a po dokončení změn klepněte za Zpět. Pokud chcete v Pages na iPadu vytvořit vlastní šablonu s vlastními volbami písma, klepněte na hlavní stránce ve Správci dokumentu na tlačítko “+” v horní části displeje. Klepnutím otevřete libovolnou šablonu a poté v horní části displeje klepněte na ikonku štětce. Vyberte styl odstavce, který chcete upravit, a poté se klepnutím na Text vraťte zpět. V sekci Písmo navolte typ, velikost a další atributy písma. V sekci Styl odstavce poté už jen stačí klepnout na Aktualizovat. Po dokončení všech změn klepněte na ikonku tří teček v kroužku v pravém horním rohu displeje a zvolte Exportovat -> Šablona Pages. Klepněte na Přidat do výběru šablon, ve výběru šablon klepněte na sekci Moje šablony a uložte šablonu.

S pomocí stylů odstavců a znaků definujete vzhled textu. Díky použití stylů písma lze zachovat konzistentní formátování textu v celém dokumentu, který pak vypadá lépe. Pokud chcete u vybraného odstavce zvolit styl, nejprve ho vyberte a poté v horní části displeje klepněte na ikonku štětce. Klepněte na název v sekci Styl odstavce a poté klepnutím vyberte nový styl. Pro použití stylu znaků vyberte slova a znaky, u kterých chcete použít styl. Poté klepněte na ikonku štětce v horní části displeje. Pod sekcí Písmo klepněte na tři tečky a poté klepnutím zvolte styl znaků. Pokud chcete v Pages na iPadu vytvořit vlastní styl odstavce, nejprve vyberte požadovaný odstavec, klepněte na ikonku štětce v horní části displeje a proveďte veškeré úpravy. Pro vytvoření nového stylu klepněte v sekci Styl odstavce na jeho název, v pravém horním rohu menu zvolte Upravit a poté v levém horním rohu klepněte na “+”. Pak už jen stačí zadat název vámi vytvořeného stylu.

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více