Zavřít reklamu

Nativní Soubory na iPadu umožňují kromě jiného také práci v rámci iCloudového úložiště, posílání souborů a další úkony tohoto typu. Právě tyto akce si probereme v rámci posledního dílu, věnovaného nativním Souborům v prostředí iPadOS.

Nativní Soubory na iPad umožňují mimo jiné také odeslání kopie libovolného souboru jiným uživatelům. Na vybraném souboru nejprve dlouze podržte prst a poté zvolte Sdílet. Vybette způsob sdílení, zvolte příjemce a klepněte na Odeslat. Soubory můžete jednoduše přenášet také v rámci režimu Split View nebo Slide Over, kdy jednotlivé položky zkrátka přetáhnete mezi okny jednotlivých aplikací. O Split View a dalších užitečných funkcích iPadu se můžete dočíst například zde. Pokud chcete v rámci Souborů na vašem iPadu pracovat s iCloud Drivem, spusťte Nastavení, klepněte na panel s vaším jménem -> iCloud a aktivujte iCloud Drive.

Na levém panelu v aplikaci Soubory pak iCloud najdete v sekci Umístění. Pro sdílení složky nebo souboru na iCloudu, jehož jste vlastníkem, podržte na vybrané položce dlouze prst, zvolte Sdílet -> Sdílet soubor na iCloudu a vyberte způsob sdílení i uživatele, které chcete přizvat ke sdílení daného obsahu. Po klepnutí na položku Volby sdílení v menu pak můžete nastavit, zda chcete zvolený obsah sdílet pouze s uživateli, které pozvete, nebo s kýmkoliv, kdo obdrží sdílený odkaz. Ve zmíněném menu můžete také nastavit oprávnění pro sdílený obsah – buďto udělíte ostatním uživatelům právo na jeho úpravy, nebo u vybraného obsahu zvolíte pouze možnost jeho prohlížení.

.