Zavřít reklamu

Také tento týden se v našem seriálu o nativních aplikacích Applu budeme věnovat Zkratkám na iPhonu. Dnes si představíme možnosti spouštění zkratek a jejich používání.

Jedním ze způsobů spouštění zkratek na iPhonu je aktivace ze zobrazení Dnes, kde veškeré zkratky najdete seskupené ve widgetu Zkratky. Pro přidání zkratky do widgetu v zobrazení Dnes posuňte okraj plochy směrem doprava. Sjeďte až na konec seznamu widgetů a klepněte na Upravit. U iOS 13 a staršího klepněte na obrazovce Přidávání widgetů na “+” vlevo u Zkratek, u iOS 14 klepněte v levém horním rohu obrazovky na “+” a v návrzích widgetů najděte Zkratky. Poté stačí už jen vybrat widget, který chcete přidat do zobrazení Dnes.  Spuštění zkratky z widgetu v zobrazení Dnes můžete provést buďto po posunutí plochy doprava, nebo tak, že pohybem prstu z horního okraje obrazovky směrem dolů zobrazíte oznámení a poté příslušný panel odsunete doprava.

Pokud chcete nastavit, které zkratky se budou objevovat v zobrazení Dnes, spusťte nejprve aplikaci Zkratky. Poté u vybrané zkratky klepněte na ikonku tří teček v pravém horním rohu její karty. Otevře se vám podrobné info o zkratce, ve kterém si můžete nastavit, kde všude se vám zkratka bude zobrazovat. Po dokončení všech úprav stačí už jen klepnout na Hotovo. Zkratku z widgetu v zobrazení Dnes spustíte jednoduchým klepnutím.

Zkratky můžete na svém iPhonu spouštět také z vyhledávací obrazovky – stačí prstem sjet ze středu plochy směrem dolů a do vyhledávacího pole začít zadávat požadovaný výraz. Zkratku poté spustíte klepnutím. Zkratky můžete spouštět i v jiných aplikacích prostřednictvím listu sdílení. Pro aktivaci této možnosti spusťte na svém iPhonu Zkratky, vyberte požadovanou zkratku a klepněte na ikonku tří teček. Na detailech o zkratce opět klepněte na ikonku tří teček a poté aktivujte možnost zobrazení v listu sdílení.

.