Zavřít reklamu

Čína je již mnoho let vnímána jako takzvaná továrna světa. Díky levné pracovní síle se zde totiž koncentruje velké množství nejrůznějších továren a dochází tak k výrobě drtivé většiny zboží. Technologičtí giganti v tomto samozřejmě nejsou výjimkou, ba právě naopak. Například přestože se Apple rád vykresluje jakožto čirá americká společnost ze slunné Kalifornie, je potřeba zmínit, že výroba komponentů a výsledné skládání zařízení dohromady zkrátka probíhá v Číně. Z toho také plyne ikonické označení „Designed by Apple in California, Made in China“.

V posledních letech se však Apple začíná od Číny lehce distancovat a výrobu naopak přesouvá do jiných asijských zemí. Dnes už proto můžeme narazit na množství zařízení, které namísto zmiňovaného označení ponesou hlášku „Made in Vietnam“ nebo „Made in India“. Právě Indie, prozatím druhá nejlidnatější země světa (hned po Číně). Není to ale jen Apple. Z Číny pomalu „utíkají“ i ostatní firmy a snaží se naopak využít jiné výhodné země.

Čína jako neatraktivní prostředí

Přirozeně se proto nabízí poměrně důležitá otázka .Proč vlastně (nejen) Apple přesouvá výrobu jinam a víceméně se začíná distancovat od Číny? Přesně na tohle si nyní společně posvítíme. Pádných důvodů je totiž hned několik a příchod globální pandemie onemocnění covid-19 ukázal, o jak moc rizikovou oblast se může jednat. V první řadě si pojďme zmínit dlouhotrvající problémy, které produkci v Číně doprovázejí ještě před časy pandemie. Čína jako taková totiž není úplně nejpříjemnějším prostředím. Obecně se ve velkém mluví o krádežích duševního vlastnictví (zejména v oblasti technologií), kybernetických útocích, nejrůznějších restrikcí od čínské komunistické vlády a mnoha dalších. Tyto důležité faktory vykreslují Čínskou lidovou republiku jako neatraktivní prostředí plné zbytečných překážek, které jsou kompenzovány levnou pracovní silou.

Jak už jsme ale naznačili výše, definitivní zlom přišel s nástupem globální pandemie. Čína je ve světle aktuálních událostí dobře známá pro svou politiku nulové tolerance, což vyústilo v obrovské lockdowny celých čtvrtí, bloků či samotných továren. Tímto krokem došlo k ještě výraznějšímu omezení práv tamních obyvatel a došlo k zcela zásadnímu omezení výroby. To se negativně podepsalo na dodavatelském řetězci Applu, který si tak v několika bodech musel projít nepříliš jednoduchými situacemi. Velice zjednodušeně řečeno, vše začalo padat jako domino, což ještě ohrozilo firmy vyrábějící své produkty v Číně. Právě proto je na čase přemístit výrobu jinam, kde bude pracovní síla stále levná, ale nebudou se objevovat tyto popsané potíže.

Rozebraný iPhone ye

Jako ideální kandidát se proto nabídla Indie. Přestože má taky své chyby a technologičtí giganti zde naráží na problémy plynoucí z kulturní rozdílnosti, tak i přesto se svým způsobem jedná o krok správným směrem, který může pomoci se zajištěním stability a jistoty.

Redaktor a student. Mimo redaktorskou činnost se také zajímá o svět populárních technologií. Svůj volný čas věnuje studiu a svým nejbližším.

Všechny články autora

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více.