Zavřít reklamu

Před pár dny na našem magazínu vešel pořadově již čtvrtý díl seriálu Profi focení iPhonem. V rámci tohoto seriálu jsme se společně podívali na nativní aplikaci Fotoaparát, společně s aplikací Obscura a rozebrali jsme si funkce obou těchto aplikací. Pokud už jste se s aplikacemi nějakým způsobem sžili a máte nafocené nějaké pěkné fotografie, tak se můžete vrhnout do jejich úpravy. Osobně fotografie rád už několik let upravuji v Lightroomu od Adobe, což je tedy placená aplikace. Pokud nechcete za programy určené k úpravám fotografií platit, tak existují různé alternativy (například přímo na iPhone), na které se podíváme společně v dalším díle tohoto seriálu. Vrhněme se tedy společně na věc a pojďme se na úpravu fotek v Adobe Lightroom podívat zblízka.

Něco málo o Lightroomu…

Adobe Lightroom je k dispozici již několik dlouhých let. Původní verze však byla celkem složitá na ovládání a mnoho uživatelů bohužel složitost odradila. Adobe se však rozhodlo před nějakou dobou Lightroom kompletně přepracovat. Došlo ke kompletní změně uživatelského rozhraní, které je o mnoho jednodušší a porozumí mu naprosto každý. I přesto se ale Adobe rozhodlo původní verze Lightroomu zachovat – tyto verze dostaly označení Lightroom Classic a jsou k dispozici ke stažení hned po boku Lightroomu. Osobně doporučuji klasickým uživatelům právě Lightroom a nikoliv Lightroom Classic. Pro využívání programů od Adobe potřebujete vlastní Creative Cloud, který si můžete zřídit zde, zároveň si zde můžete zakoupit předplatná aplikací od Adobe.

adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Import fotografií do Adobe Lightroom

Jakmile budete mít Lightroom předplacený a stažený, tak jej stačí spustit. Po spuštění se objeví klasická načítací obrazovka, jakmile se vše načte, tak se objeví tmavé okno s jednoduchým uživatelským rozhraním. Pro přidání fotografií stačí, abyste vlevo nahoře klepnuli na ikonu + v kroužku. Ihned poté se vám objeví okno Finderu, kde stačí fotku (či fotky) označit, a poté klepnout na Review for Import. Vybrané fotografie se poté objeví v náhledu, kde je můžete případně z importu odebrat. Jakmile budete chtít fotografie přidat do Lightroomu, tak stačí vpravo nahoře klepnout na Add [X] Photo. Vaše importované fotografie poté najdete v knihovně, do které se dostanete stisknutím ikony knížek vlevo nahoře. V knihovně si můžete fotografie pomocí času různě filtrovat. Poté, co fotografii v knihovně najdete, tak na ní klepněte. Nyní je vše připraveno k úpravám.

Začínáme s úpravami

Hlavní nástroje, které se týkají úprav, najdete v pravém horním rohu aplikace Lightroom. Nejzásadnější ikonou je ikona nastavení. Pokud na tuto ikonu klepnete, tak se rozbalí boční panel, ve kterém najdete hned několik různých posuvníků, se kterými si musíte „hrát“ pro dosažení toho nejlepšího výsledku. Pokud na posuvník najedete myší, tak se vám zobrazí názorná ukázka toho, co přesně dělá. Je důležité, abyste u některých těchto posuvníků (například saturation, clarity, atd.) nevytvořili tzv. přepal, což je až nevkusná úprava fotky, kdy se na fotce objevují různé barevné mapy a další artefakty. Níže naleznete definice a rozdíly prakticky všech posuvníků, které se v bočním panelu nachází.

Edit a Profile

Hned první zeshora je možnost Edit, u které jsou k dispozici dvě tlačítka – Auto a B&W. Jak už název napovídá, tak v případě tlačítka Auto dochází k automatické korekci fotografie za pomoci umělé inteligence. Tlačítko B&W slouží k převedení fotografie do černobílé verze. Pod záložkou Edit se nachází možnost Profile. Zde si můžete vybrat z několika předpřipravených profilů pro vaši fotografii.

Exposure

Pomocí posuvníku Exposure můžete měnit expozici fotografie. Laicky řečeno se pomocí tohoto posuvníku mění jas fotografie. Zde je třeba si dát pozor, aby fotografie nebyla přeexponována ani podexponována, jak už jsme si říkali v jedné z předešlých částí. Zároveň si musíte dát pozor na nastavení jasu vaší obrazovky. Pokud máte nastavený nízký jas, přirozeně se vám fotografie bude zdát tmavá a nastavíte ji vyšší jas. Tohoto se musíte vyvarovat. Před upravováním si tedy nezapomeňte také zkontrolovat jas monitoru, na kterém pracujete.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Contrast

Posuvník Contrast slouží k vyladění kontrastu mezi tmavými a světlými barvami. Směrem doleva dojde ke snížení kontrastu, směrem doprava poté ke zvýšení, čímž se může stát fotka dramatičtější. Opět platí pravidlo „nic se nesmí přehánět“.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Highlights

Highlights se zaměřují na vyobrazování světlých částí fotografie. Pokud posuvník přesunete doleva, světlé části se ztmaví. Pokud doprava, tak se světlé části naopak zesvětlí. Pokud fotíte krajinu, tak se ve většině případů změní světlost oblohy.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Shadows

Shadows, neboli stíny, se oproti Highlights zaměřují naopak na vyobrazování tmavých částí fotografie – stínů. Při posunutí doleva dojde ke zvýraznění a prohloubení stínů, při posunutí doprava naopak k jejich zeslabení.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Whites

Tento posuvník nastavuje bílý bod fotografie. Čím větší hodnota, tím bude fotografie bělejší a naopak.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Blacks

Tento posuvník nastvuje černý bod fotografie. Čím větší hodnota, tím více barev na fotografii zčerná.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

White Balance

White Balance, neboli vyvážení bílé, o kterém jsme se bavili již dříve, lze upravit i v postprodukci. Na výběr je hned z několika přednastavených vyvážení. Zvolit si můžete například vyvážení bílé během zataženého počasí, anebo taky za působení umělého či přirozeného světla.

Temp

Temp slouží k nastavení teploty barev celého snímku. V levé části přechází teplota do modré barvy, směrem doprava poté do žluté. Nastavení teploty barev lze využít ke korekci fotografie tehdy, kdy na ni působilo nepřirozené světlo. Taktéž pomocí ní můžete snímku navodit zimní (do modra) atmosféru, anebo letní (do žluta) atmosféru.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Tint

Pomocí nastavení Tint, neboli nádechu, určujete, jak moc budou barvy výsledné fotografie zelené nebo fialové. Tint v mém případě používám velmi zřídka.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Vibrance

Pomocí Vibrance určujete, jak moc budou barvy na obrázku syté. To znamená, že pokud posuvník umístíte více doprava, budou barvy více živé. Naopak, pokud posuvník přesunete doleva, dojde k „umrtvení“ barev a fotografie působí více temně a negativně. Při úpravě pomocí Vibrance málokdy dochází k nepřiměřeným přechodům barev.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Saturation

Saturation, neboli saturace, je jednoduše řečeno Vibrance na druhou. Saturation se oproti Vibrance liší v tom, že nebere ohled na vzhled fotografie. Pokud nastavíte saturaci na maximum, tak se v tomto případě nebere v úvahu, zdali bude fotografie vypadat hezky s plynulými přechody barev. Obzvláště v tomto případě je tedy nutné myslet na fakt, že méně, je někdy více. Osobně doporučuji pro jistotu používat raději Vibrance.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Clarity

Clarity je nástroj, pomocí kterého zvýrazníte kontrast hran objektů na fotografii. Pokud tedy chcete zvýraznit hrany objektů na fotografii, aby byly ostřejší, tak stačí posuvník posunout doprava. V tomto případě doporučuji pouze lehké korektury, jelikož příliš brutální nastavení způsobuje nepřirozenost fotografie.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Dehaze

Možnost Dehaze slouží k odstranění nebo přidání oparu/mlhy k fotografii. Pokud například fotíte fotku z hor, je dost pravděpodobné, že se na fotografii bude nacházet opar. V tomto případě můžete Dehaze použít. Jedná se však o vcelku velký zásah do fotografie a ve většině případů na odstranění oparu jen Dehaze nestačí. Pokud se do toho pustíte, tak počítejte s tím, že budete muset použít i ostatní posuvníky ke zdokonalení.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Vignette

Vignette, neboli vinětace. Slouží k přidání tmavých nebo světlých okrajů k fotografii. Pokud se vrhnete do mínusových hodnot, začnou okraje fotografie tmavnout a naopak. Vinětace se může perfektně hodit tehdy, kdy chcete upozornit na střed fotografie tak, aby okolí neodpoutávalo divákovu pozornost jinam.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Grain

Grain slouží k přidání šumu k fotografii. Možná byste si řekli, že šum je ve fotografii nechtěný a za žádných okolností se nehodí do fotografie přidat. Avšak mýlíte se a opak je pravdou. Grain se v mnohých případech hodí použít i u naprosto perfektních fotografií. Navodí totiž skvělou atmosféru a v některých případech jej můžete využít tehdy, kdy chcete v divákovi vyvolat nostalgickou náladu – šum byl totiž součástí starších fotografií téměř pokaždé. Osobněm i trvalo, než jsem Grainu přišel na chuť.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Sharpening

Sharpening slouží ke zvýraznění detailů fotografie. Někdy může fotografie působit neostře anebo jednoduše nepřitahuje pozornost, jelikož nemá výrazné detaily. Přesně tohle můžete pomocí nástroje Sharpening opravit.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Noise Reduction

Redukce šumu, neboli Noise Reduction, slouží přesně k tomu, co říká název. Pokud se na fotografii vyskytuje nepřirozený šum, vzniklý například při fotografování v šeru, tak se jej můžete pomocí této funkce pokusit odstranit.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Color Noise Reduction

Tato funkce slouží taktéž k odstranění šumu, avšak pouze u některých barev. Pokud například vznikl vlivem úprav šum u určité barvy, je možné fotografii zachránit právě redukcí šumu barev.

posuvníky v adobe lightroom
Zdroj: Adobe Lightroom

Optics

V záložce Optics se nachází dvě možnosti, pomocí kterých můžete zpětně upravit nějaké nekorektnosti spojené se špatným objektivem fotoaparátu. Pokud se vám fotografii jednoduše nepodařilo vyfotit, tak byste ji neměli upravovat. Nepočítejte s tím, že se vám pomocí tohoto nastavení podaří ze špatné fotografie udělat dobrou. Použití těchto funkcí silně nedoporučuji.

Geometry

Pomocí Geometry můžete jednoduše upravit geometrii vašeho snímku. To znamená, že pokud je snímek například vyfocen nakřivo anebo nekoresponduje s horizontem, pomocí nástroje Geometry jej můžete upravit. Osobně funkci Geometry nepoužívám, jelikož se podobná funkce nachází v dalších možnostech úprav.

Závěr

Vzhledem k tomu, že už je tento díl opravdu dlouhý, tak jsem se rozhodl jej rozdělit na dvě čísti. V dnešním díle jsme si tedy řekli, jak lze do Lightroomu importovat fotografie, a také jsme se podívali na základní nástroje pro úpravu fotek. Mnoho uživatelů však používá Lightroom především kvůli tzv. Presets, což jsou jednoduše řečeno přednastavené úpravy fotografií – něco jako filtry. Při výběru správného presetu vám úprava jedné fotografie v Lightroomu zabere jen pár kliknutí. V dalším díle se na tyto Presets, společně s dalšími možnostmi pro úpravu fotografií, podíváme. Dokonce se s vámi podělím i o parádní balíček těchto presets (včetně návodu pro jejich import), který používám již opravdu delší dobu, abyste mohli fotografie ihned začít upravovat i vy. Rozhodně se tedy máte v příštím díle na co těšit.

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více