Zavřít reklamu

Hotspot je na vašem iPhonu naprosto skvělou funkcí. Díky osobnímu hotspotu můžete jednoduše sdílet vaše mobilní data mezi ostatními zařízeními v dosahu, a to jednoduše pomocí Wi-Fi. Pokud tedy začnete sdílet osobní hotspot na vašem iPhonu, tak se k němu jednoduše prostřednictvím Wi-Fi v nastavení může kdokoliv připojit – stačí znát heslo a být v dosahu. Dotyčná zařízení, která se k vašemu hotspotu připojí, budou poté k připojení k internetu využívat vaše mobilní data. V tomto případě se hodí vědět nějaké podrobnosti, například kdo všechno je k vašemu hotspotu připojen, a kdo kolik využil dat. Pokud chcete zjistit více, tak pokračujte ve čtení.

Kolik dat využilo konkrétní zařízení

V případě, že chcete zjistit, kolik dat využilo konkrétní zařízení, které bylo připojeno k vašemu hotspotu, tak postupujte následovně:

 • Na iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení.
 • V této aplikaci se přesuňte do sekce s názvem Mobilní data.
 • Zde sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kategorii Mobilní data, kde se nachází informace o využití mobilní dat konkrétními aplikacemi.
 • V prvních řádcích by se měla zobrazit možnost Osobní hotspot, na kterou klepněte.
 • Nyní se vám zobrazí veškerá zařízení, která byla připojena k vašemu hotspotu, společně s množstvím přenesených dat.

Resetování statistik o využívání hotspotu

Pokud si chcete vést přehled o využívání hotspotu, například pokud chcete zjistit, kolik dat přes něj bylo měsíčně přeneseno, tak je nutné, abyste pravidelně resetovali statistiky. Pokud chcete reset statistik o využívání hotspotu resetovat, tak postupujte následovně:

 • Na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení.
 • V Nastavení se přesuňte do sekce Mobilní data.
 • Zde poté sjeďte úplně dolů, pod seznam aplikací.
 • Úplně dole poté najdete řádek s modrým textem Resetovat statistiky.
 • Po klepnutí na tento řádek stačí v menu, které se zobrazí, resetování potvrdit stisknutím tlačítka Resetovat statistiky.
 • Tímto způsobem jste úspěšně resetovali veškeré statistiky, které se týkají využívání mobilních dat.

Jaká zařízení jsou k hotspotu připojena

Chcete-li na vašem iPhonu zjistit, jaká zařízení jsou momentálně k jeho hotspotu připojená, tak je v tomto případě postup lehce odlišný. Tyto informace bohužel nemůžete zobrazit přímo v nativní aplikaci – je nutné, abyste stáhli aplikací třetí strany. Existuje hned několik aplikací, které vám mohou podobná data zobrazit, doporučit však mohu Network Analyzer, který je k dispozici zdarma. Po stažení stačí, abyste se ve spodním menu přesunuli do sekce LAN, kde vpravo nahoře klepněte na tlačítko Scan. Provede se sken sítě a zobrazí se vám veškerá zařízení, která jsou k vašem iPhonu připojená. Kromě názvů zařízení si můžete zobrazit také jejich IP adresu a některé další informace.

Nastavení zabezpečení hotspotu

Předpokládám, že nikdo z vás nechce, aby se na váš hotspot mohl připojit kdokoliv – naprosto stejně to platí i v případě vaší soukromé Wi-Fi, ke které také nedáváte přístup jen tak někomu. Apple do nastavení hotspotu přidal několik možností, pomocí kterých jej můžete zabezpečit. Pro zobrazení těchto možností postupujte následovně:

 • Na vašem iPhonu otevřete aplikaci Nastavení.
 • Poté otevřete kolonku s názvem Osobní hotspot, kde se nachází celkem tři možnosti:
  • Povolit připojení ostatním: slouží jako klasický přepínač pro aktivaci a deaktivaci hotspotu.
  • Heslo Wi-Fi: zde si můžete nastavit heslo, pod kterým se budou ostatní zařízení schopná k vašemu hotspotu připojit.
  • Rodinné sdílení: tady si můžete nastavit, zdali se budou moci členové rodinného sdílení připojit automaticky anebo zdali budou muset požádat o schválení.

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více