Zavřít reklamu

Z dílny společnosti IBM vzešlo poměrně velké množství počítačů. Některé byly jedinečné svým komerčním úspěchem, jiné zase svým výkonem nebo cenou. Právě do druhé kategorie spadá superpočítač STRETCH, který si připomeneme v dnešním díle našeho historického seriálu. V jeho druhé části pak bude řeč o viru Chernobyl z devadesátých let.

Superpočítače STRETCH (1960)

Společnost IBM 26. dubna roku 1960 oznámila, že má v plánu přijít s vlastní produktovou řadou superpočítačů s názvem STRETCH. Tyto počítače byly známé též jako IBM 7030. Za původním nápadem stál doktor Edward Teller z Kalifornské univerzity, který tehdy vznesl požadavek na počítač schopný provádět složité výpočty v oboru hydrodynamiky. Mezi požadavky patřil například výpočetní výkon 1 – 2 MIPS a cena do 2,5 milionů dolarů. Když v roce 1961 firma IBM provedla první testy tohoto počítače, ukázalo se, že dosahuje výkonu okolo 1,2 MIPS. Problém nastal v prodejní ceně, která byla původně stanovena na 13,5 milionu dolarů, a poté snížena až na necelých osm milionů dolarů. Superpočítače STRECH nakonec spatřily světlo světa v květnu roku 1961 a firmě IBM se podařlo prodat celkem devět kusů.

Virus Chernobyl (1999)

26. dubna roku 1999 došlo k masivnímu rozšíření počítačového viru s názvem Chernobyl. Tento virus byl známý také pod jménem Spacefiller. Cílil na počítače s operačním systémem Microsoft Windows 9x, a napadal přímo samotný BIOS. Tvůrcem tohoto viru byl Chen Ing-hau, student tchajwanské Tatung University. Podle dostupných zpráv bylo virem Chernobyl infikováno celkem šedesát milionů počítačů po celém světě, což odhadem vedlo k celkové škodě ve výši jedné miliardy amerických dolarů. Chen Ing-hau později uvedl, že zmíněný virus naprogramoval coby odpověď na vychloubání tvůrců antivirového softwaru ohledně účinnosti přísluných počítačových programů. Chen v té době nebyl odsouzen, a to z toho důvodu, že proti němu nikdo z poškozených nepodnikl žádné právní kroky.

Chernobyl virus
.