Zavřít reklamu

Poklepání

Novější verze operačního systému iOS vám umožňují prostřednictvím jednoduchého i trojitého poklepání na zadní část iPhonu aktivovat opravdu pestrou paletu akcí od aktivace fotoaparátu až po spuštění vybraných zkratek. Pokud chcete poklepání přiřadit novou akci, spusťte na iPhonu Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk, zvolte Klepnutí na zadní stranu, vyberte požadovaný druh poklepání a přiřaďte k němu příslušnou akci.

Návrat zpět v Nastavení

Pokud provádíte změny v Nastavení, můžete se při tomto procesu často dostat daleko od hlavní nabídky. Pro návrat zpět nemusíte opakovaně klepat na položku v levém horním rohu a vracet se postupně – stačí tuto položku dlouze stisknout, a zobrazí se vám menu, ve kterém můžete následně zvolit přesné místo, kam se chcete vrátit.

Rychlé přepnutí klávesnice na čísla

Mnozí z nás často při psaní na softwarové klávesnici iPhonu střídají psaní písmen s psaním číslic. Pokud vám klasické přepínání mezi jednotlivými druhy psaní připadá zdlouhavé, můžete pro rychlé a snadné přepnutí do psaní číslic dlouze podržet klávesu s nápisem 123, prstem přejet na číslo, které chcete zadat, a znak napsat zvednutím prstu.

Rychlé mazání v Kalkulačce

Mnozí z vás tento jednoduchý, ale velice užitečný krok znají, určitě ale stojí za připomenutí. Pokud jste při zadávání čísel v nativní aplikaci Kalkulačka omylem zadali nesprávný znak, nemusíte vše mazat a začínat s výpočtem od začátku. Provedením gesta potažení prstem směrem doleva nebo doprava snadno a rychle vždy smažete poslední znak.

Siri naplno

Skvělým nástrojem, který vám umožní snadné a rychlé ovládání, je digitální hlasová asistentka Siri. S její pomocí můžete provádět nejrůznější akce včetně volání a ukončení hovoru, pořízení screenshotu, ale také ji můžete využít k aktivaci nejrůznějších zkratek, automatizací a v neposlední řadě i k ovládání chytré domácnosti.

.