Zavřít reklamu

Firma jakou je Apple má pochopitelně spoustu fanoušků, kteří se zajímají o doposud nevydané produkty a chtějí o nich mít dopředu co možná nejvíce informací. Z tohoto důvodu jsou v jablečné komunitě zcela běžné nejrůznější úniky informací, díky čemuž máme možnost si prohlédnout například rendery očekávaných zařízení nebo si o nich zjistit například očekávané technické specifikace. To se ale Applu pochopitelně nelíbí. Z tohoto důvodu se snaží chránit řadou opatření, jejíchž cílem je zamezit samotným zaměstnancům ve zveřejňování důvěrných informací.

Jeden z nejpopulárnějších leakerů, LeaksApplePro, nyní zveřejnil poměrně zajímavou fotografii. Na té můžeme vidět „speciální“ kameru, kterou musí používat někteří zaměstnanci Applu ve specifických případech. Na první pohled je jasné, že tohle opatření slouží k jedinému účelu – k zamezení úniku informací od zaměstnanců, kteří pracují s utajeným materiálem (například v podobě prototypů). Rétorika Applu je ale diametrálně odlišná a pravděpodobně by nikoho z nás nenapadl důvod, který prezentuje jablečná společnost. Podle jejích slov totiž kamery slouží pro boj s obtěžováním na pracovištích.

Kamera, kterou Apple používá pro zabránění úniku informací
Kamera, kterou Apple používá pro zabránění úniku informací

Zvláštnější ale je, že si kameru musí zaměstnanci nasadit pouze v případech, kdy jdou do prostorů s tajným materiálem. Přesně v těchto místnostech se kamera ostatně automaticky aktivuje. Jakmile následně odchází, kameru sundávají, vypínají a vracejí do speciálně určených místností. V praxi se samozřejmě jedná o poměrně zajímavé řešení. Pokud by totiž zaměstnanec skutečně přišel k prototypu a ihned si ho vyfotil, vše bude zaznamenané na záznamu. To je ale poměrně hloupý přístup. Zaměstnanci, kteří spolupracují s leakery, proto raději vytvoří několik nenápadných snímků, což nelze na videu tak snadno zpozorovat – a i kdyby ano, lze se proti rizikům takříkajíc pojistit.

Render vs snímek

Jestliže ale i tak zaměstnanci prototypy zařízení fotí, tak proč se mezi jablíčkáři nešíří takovéto fotografie a namísto toho se musíme spokojit s rendery? Vysvětlení je poměrně jednoduché. Jedná se právě o onu zmiňovanou pojistku. Jak už bylo zmíněno výše, tito lidé se snaží vytvořit několik (ne tak dobrých) snímků, kvůli čemuž se mohou pohybovat trošku nezvykle. Pro Apple by následně bylo nesmírně jednoduché zjistit, o jaký prototyp se konkrétně jedná, kdo k němu má přístup a podle záznamů přesně zjistit, který zaměstnanec se pohyboval v daných úhlech. Sdílením přímých fotek by si tak vysloužili jednosměrný lístek z Applu.

Koncept ohebného iPhonu
Render ohebného iPhonu

Právě proto se vždy šíří takzvané rendery. Na základě dostupných snímků jsou leakeři schopni (ve spolupráci s grafiky) vytvořit přesné rendery, které už nejsou tak snadno napadnutelné a zajišťují tedy bezpečnost prakticky pro všechny strany.

Kde se podělo soukromí?

V závěru se ale nabízí ještě jedna otázka. Kde se v takovém případě podělo soukromí, když Apple fakticky monitoruje každý krok daných zaměstnanců? Je to právě Apple, kdo se pasuje do role zachránce soukromí u svých uživatelů a častokrát tyto benefity zdůrazňuje ve srovnání s konkurencí. Když se ale pak podíváme, jakým přístupem se staví k samotným zaměstnancům, kteří se na nových produktech podílí, je to celé poněkud zvláštní. Na druhou stranu z perspektivy samotné společnosti taky nejde o úplně příznivou situaci. Úspěchem je pod pokličkou udržet co možná nejvíce informací, což se bohužel nemusí vždy tak úplně dařit.

.