Zavřít reklamu

Apple zveřejnil novou zprávu o transparentnosti, která podrobně popisuje žádosti vlády o naše případná data. Společnost nicméně pořád dbá na jejich ochranu a tvrdě pracuje na tom, aby nám poskytla nejbezpečnější dostupný hardware, software a služby. I tak ale vládám vyšla vstříc v 77 % případů. 

Zpráva zahrnuje období od 1. července do 31. prosince 2020. Popisuje, která vláda a jaké země z celého světa (tedy i České republiky) požádala o informace uživatelů zařízení společnosti. Celkových 83 307 žádostí je však zhruba o polovinu méně, než tomu bylo za stejné období roku 2019. A je to překvapivé, protože uživatelská základna produktů společnosti pořád roste.

Okolnosti vládních žádostí (v USA i soukromých subjektů) se mohou lišit případ od případu, kdy orgány činné v trestním řízení požádaly o pomoc v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, o ztracená nebo odcizená zařízení, až po případy, kdy orgány činné v trestním řízení pracují ve prospěch zákazníků společnosti, kteří mají podezření, že jejich kreditní karta byla podvodně použita k nákupu produktů Apple nebo služeb. Nemusí se tedy jednat hned o ty nejzávažnější trestní činy, ale jde zde i o drobné krádeže atd.

Žádosti mohou také směřovat k omezení přístupu k Apple ID nebo alespoň některé jeho funkci, či se může jednat o kompletní jeho odstranění. Kromě toho se žádosti mohou týkat nouzových situací, kdy hrozí bezprostřední ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby. Okolnosti žádosti soukromé strany se obecně týkají případů, kdy spolu soukromé strany vedou spor v občanskoprávním nebo trestním řízení.

Situace, kdy jsou po Applu požadována vaše data 

Typ údajů o zákaznících požadovaných v jednotlivých žádostech se samozřejmě liší v závislosti na projednávaném případu. Například v případech odcizených zařízení orgány činné v trestním řízení obvykle požadují jen údaje o zákaznících spojené se zařízeními nebo jejich připojení ke službám společnosti Apple. V případě podvodů s kreditními kartami obvykle požadují podrobnosti o podezřelých podvodných transakcích.

V případech, kdy je účet Apple podezřelý z nezákonného používání, mohou patřičné orgány požadovat údaje o zákazníkovi, který je s účtem spojen, kdy je vyjma nich a jeho transakcích přiložen i obsah jeho účtu. V USA toto musí ale být doloženo příkazem k prohlídce vydaným patřičnými orgány. Mezinárodní žádosti o obsah musí být v souladu s platnými zákony, včetně amerického zákona o ochraně soukromí v elektronických komunikacích (ECPA). 

Apple poskytuje data i v případě nouzové situace, kdy k individuálnímu posouzení disponuje specializovaným týmem, který reaguje nepřetržitě. Společnost tak zpracovává nouzové žádosti po celém světě 24 hodin denně a po 7 dní v týdnu. Nouzový požadavek se musí týkat okolností, za kterých hrozí bezprostřední nebezpečí smrti nebo vážného fyzického zranění jakéhokoli člověka.

Osobní údaje, které od vás Apple může poskytnout 

Stejně jako každá jiná velká technologická společnost, tak samozřejmě i Apple shromažďuje data ze svých zařízení a služeb. Zásady ochrany osobních údajů společnosti hovoří o tom, jaká data to jsou. Jedná se tedy o následující: 

 • Informace o účtu: Apple ID a související podrobnosti o účtu, e-mailové adresy, včetně registrovaných zařízení a věku 
 • Informace o zařízení: Údaje, ze kterých by mohlo být identifikováno vaše zařízení, jako sériové číslo i typ prohlížeče 
 • Kontaktní údaje: Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo a další 
 • Platební údaje: Údaje o vaší fakturační adrese a platební metodě, jako jsou bankovní údaje a podrobnosti o kreditní, platební nebo jiné platební kartě 
 • Informace o transakcích: Údaje o nákupech produktů a služeb společnosti Apple nebo transakcích zprostředkovaných společností Apple, včetně nákupů provedených na platformách Apple 
 • Informace pro předcházení podvodům: Údaje, které pomáhají identifikovat podvody a předcházet jim, včetně spolehlivosti zařízení
 • Údaje o používání: Údaje o vaší aktivitě, jako je spouštění aplikací v rámci služeb, včetně historie prohlížení, historie hledání, interakce s produkty, údajů o haváriích, údajích o výkonu a dalších diagnostických informací a údajů o používání 
 • Informace o poloze: Přesná poloha pouze pro podporu služby Najít a přibližná poloha 
 • Zdravotní informace: Údaje týkající se zdravotního stavu osoby, včetně údajů týkajících se fyzického nebo mentálního zdraví, informace o fyzické kondici 
 • Finanční údaje: Shromážděné údaje, včetně informací o platu, příjmu a aktivech, a informace týkající se finančních nabídek společnosti Apple 
 • Údaje o oficiálním průkazu totožnosti: V jurisdikcích vás společnost Apple za určitých výjimečných okolností můžete požádat také o identifikaci prostřednictvím oficiálního průkazu totožnosti, mimo jiné při vyřizování mobilního účtu a aktivaci vašeho zařízení, za účelem poskytnutí obchodního úvěru či správy rezervací nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon. 
.