Zavřít reklamu

Když v App Store zabrousíte do kategorie Music, na nejvyšších příčkách naleznete povětšinou velice jednoduché hudební hříčky typu kytara, bicí, okarína apod. Lze tam ale nalézt i podstatně sofistikovanější aplikace a jednou z těch, které jsou profesionálním nástrojům velice blízko, je BeatMaker 2.

Nejprve je nutno zmínit, že celá aplikace je v angličtině, pokud si tedy s tímto jazykem nerozumíte, investovat do BeatMakeru není úplně dobrý nápad.

Začátky

Když aplikaci spustíme a vytvoříme nový projekt, dostaneme se do základního zobrazení, tzv. Studio view. Uprostřed obrazovky vidíme všechny nástroje, které přidáváme, a svazky efektů (FX bus). Dole vidíme lištu vyobrazující všechny nástroje s možností přidat další a po klepnutí na „kostičku“ vlevo se nám zjeví lišta pro ovládání přehrávání, nahrávání, tempa skladby a metronomu. V horní liště pak za sebou vidíme ikonu pro návrat na základní obrazovku přítomnou, podobně jako u lišty pro ovládání přehrávání, vždy a všude v aplikaci; ikony sequenceru, mixu, samplové laboratoře, sdílení, správu projektů a ikonu informací o dostupné RAM a stavu baterie. BeatMaker je totiž s přibývajícími samply a hrátkami se zvukem stále náročnější na hardware zařízení, z tohoto důvodu je dostupný pouze na iPhone 3 GS a novější a iPod Touch 3. generace a novější.

Zvolíme tedy první nástroj, kterým bude nejspíš Drummer machine, vybereme si z, na mobilní poměry, docela bohaté knihovny samplů a ocitneme se v prostředí nástroje, jehož hlavním prvkem je viditelných 16 padů z dostupných 128. Nyní stačí už jen prozkoumat, který pad vydává jaký zvuk a pomocí skrývací lišty ve spodu displeje začít nahrávat perkusi.

Jakmile jsme s výsledkem spokojeni, přesuneme se do dalšího nástroje, kterým jsou klávesy, kde si můžeme nahrát melodii na nástroj opět vybraný z knihovny. Následně se vrátíme na domovskou obrazovku (Studio view) a pro poskládání nahrávek dohromady využijeme Sequencer. V něm vidíme naše nahrané úseky, každý na novém řádku. Můžeme je přesouvat, kopírovat a prodlužovat.

Kde končí prostá zábava

Nelze si však nevšimnout, že jsme při tomto postupu prstem ani nezavadili o většinu ikonek. Používat Beatmaker 2 pro hraní si a dělání rámusu (nakolik nám to reprodukční schopnosti zařízení povolují) je totiž stejné, jako používat Photoshop k ořezávání a zmenšování fotek.

Při prozkoumávání programu brzy zjistíme, že jeho možnosti jsou velice široké. Jednou z těch nejzajímavějších je velká modifikovatelnost všech nástrojů, to se týče především jejich zvuku, ale také do určité míry vzhledu. Příkladem budiž Drummer machine:

K dispozici máme celkově 128 padů rozdělených do osmi skupin označených písmeny A-H. Pro každou skupinu padů můžeme zvolit buď celý set samplů z defaultní knihovny programu, nebo použít naše vlastní, které do knihovny dostaneme buď skrze ftp z počítače, nebo je můžeme nahrát přímo v programu, bez opuštění nástroje. Tamtéž můžeme kterýkoliv sampl upravit, a to jak jeho délku, tak jeho zvuk (hlasitost, panorama, ladění, přehrání pozpátku apod.), používá se k tomu tzv. Sample lab. Samply na padech také můžeme dle libosti kopírovat a přesouvat kam je potřebujeme. Parametry zvuku lze upravovat buď v rámci jednoho padu, nebo hromadně.

Efekty, Mixer, Sequencer…

Dále je k dispozici několik způsobů hraní a nahrávání. Na každý nástroj (tedy každou zvukovou stopu) lze aplikovat 3 z celkově dostupných 10 zvukových efektů. Do výčtu patří: Reverb, Delay, Chorus, Overdrive, Equalizer a další. Efekty je možno seskupit také do samostatných skupin (po třech), tzv. FX Busses, které ovlivňují více nástrojů naráz. Efekty lze ovládat dvojím způsobem. Prvním je prosté nastavení posuvníků a regulátorů do kýžených poloh, druhý probíhá pomocí tzv. X/Y Cross Controlleru, kdy míru, jakou daný efekt ovlivňuje výsledný zvuk regulujeme za pochodu posouváním prstu po osách X a Y. Tento způsob je výhodnější pro dynamičtější použití efektu.

Z hlavní obrazovky (Studio view) je dále přístupný Mixer, v němž mixujeme hlasitosti a panorama zvukových stop v rámci nástrojů. V Sequenceru je seskupena veškerá práce s nahranými zvukovými stopami v rámci celého projektu. Můžeme také vytvářet stopy nové, a to v přesné mřížce, kde jednotlivé noty nehrajeme, nýbrž „kreslíme“. Dále můžeme různé zvukové parametry upravit pro každou notu zvlášť. Ze Sequenceru také skladbu exportujeme, a to jako wav nebo midi soubor. Ze zařízení ji dostaneme pomocí volby Sharing dostupné ze základní obrazovky. K dispozici je použití ftp serveru a upload na Soundcloud. Do Beatmakeru je možné importovat skladby z iPodu a pomocí pasteboard můžeme soubory sdílet napříč iOS s aplikacemi, které tuto možnost podporují.

Kromě zvuků, které jsou v knihovně dostupné defaultně a těch, které si nahrajeme v aplikaci, můžeme pomocí ftp do zařízení stáhnout samply nebo i celé sady samplů z počítače, omezeni jsme pouze podporovanými formáty.

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí vypadá velice hezky a také použitelně, po několika omylech není vůbec složité přijít na způsob fungování i bez manuálu. Ten je dostupný na stránkách výrobce a je poměrně obsáhlý. S nedávným velkým updatem na verzi 2.1 přibylo i upravené prostředí pro iPad, které výrazně vychází ze smartphonové verze, zároveň ale využívá i výhod většího displeje, nelze hovořit o prostém roztažení aplikace na větší plochu.

U podobně komplexních programů není důležitý pouze samotný software, ale také komunita, která je s ním spojená. I v tomto bodě může Beatmaker obdržet vysoké skóre, na stránkách Intua není problém najít kompletní manuál, několik videonávodů i krátký návod, jak se v programu začít orientovat. Nechybí samozřejmě stránka na Facebooku, kde se můžete zeptat, pokud si s něčím nevíte rady.

Jak už jsem zmínil, Beatmaker je hardwarově náročná aplikace, což poznáte také na rychlém úbytku baterie při „hraní si“. Výrobce doporučuje před spuštěním zařízení restartovat kvůli uvolnění RAM, i když jsem to ale nikdy neudělal, na iPhone 3 GS jsem se nesetkal se zasekáváním nebo padáním aplikace. V kombinaci s nenáročnými programy bylo do určité míry možné využít i multitasking.

Opravdu se nahrávací studio vejde do kapsy?

Jak už říká „slogan“ výrobce, Beatmaker 2 je hlavně přenosným zvukovým studiem, spíše, než k samotné tvorbě zvuků a jejich získávání je určen ke zpracování těch, které máme k dispozici v knihovně. Jako nejbližší a hlavně nejznámější software pro srovnání mi přijde GarageBand, který je naopak zaměřen více na samotné hraní. Ne, že by to Beatmaker nezvládnul, ale exceluje v trochu jiném směru. V přímém porovnání možností hry s GarageBandem nenabídne tak bohatou nabídku nástrojů. Zdaleka jsem zde nepokryl všechny možnosti tohoto softwaru a přiznávám, že v „oboru“ nejsem příliš znalý, i jako začátečník jsem ale schopný si s Beatmakerem porozumět a využít jeho možnosti, které sice mají své limity, přesto bych se nebránil tvrzení výrobce, že se jedná o nejpokročilejší mobilní hudební studio v současném App Store.

BeatMaker 2 - 19,99 dolarů
.