Zavřít reklamu

Telefon iPhone je navržený tak, aby chránil vaše data a soukromí. Integrované bezpečnostní funkce pomáhají zabránit v přístupu k vašim datům v iPhonu a na iCloudu každému kromě vás. Zabudovaná ochrana soukromí minimalizuje množství údajů, které o vás také mají ostatní k dispozici, a umožňuje vám určit, které informace se budou sdílet a kde. A to i v aplikaci Mapy. 

Nativní aplikace Mapy totiž umí evidovat místa, která jste v poslední době navštívili a která navštěvujete častěji než ostatní. Zároveň se učí, v jaké časy tato místa navštěvujete. Výhodu to má v tom, že na základě takto získaných údajů vám může nabídnout tomu přizpůsobené služby. Co to znamená? Jednoduše to, že vám v čas cesty přijde notifikace s informací o dojezdu a hustotě provozu.

Nevýhoda je samozřejmě ta, že tyto informace nemusíte chtít dostávat, že je může vidět třetí osoba, které je nechcete sdělovat atd. Nemusíte mít však strach, že by vás Apple na základě těchto dat nějak trasoval, protože sám uvádí, že data významných míst jsou šifrována mezi koncovými body a nijak si je nemůže přečíst. 

Smazání významných míst z iPhonu 

Samozřejmě je zde možnost významná místa ze zařízení smazat. Přejděte k tomu do Nastavení, zvolte Soukromí -> Polohové služby a zde úplně dole vyberte Systémové služby, ve kterých klepněte na Významná místa. Po ověření můžete následně mazat jednotlivá místa po jejich rozkliknutí a volbě Upravit, nebo se úplně dole nachází nabídka Smazat historii, kterou smažete všechna obsažená místa. Změny se projeví na všech vašich zařízeních přihlášených pod stejným Apple ID.

Smazání tras v aplikaci Mapy 

Údaje o místech můžete smazat i přímo v aplikaci Mapy. Jedná se o trasy, které jste si v rámci aplikace v poslední době zobrazili. Stačí k tomu otevřít historii přejetím nahoru z horní části karty hledání. Zde pak přes danou lokaci přejeďte prstem doleva a zvolte Smazat. Když klepnete na volbu Zobrazit vše, můžete zde mazat celé sekce historie podle časového období, ve kterém jste je hledali. Stačí k tomu vždy zvolit u daného časového údaje nabídku Smazat.

.