Zavřít reklamu

O škodlivosti chytrých mobilních telefonů z hlediska záření byly popsány již spousty stránek. Americký telekomunikační úřad FCC stanovil již před lety normu pro vysokofrekvenční emise z mobilních zařízení. Nejnovější testy jedné z nezávislých laboratoří ale nedávno prokázaly, že iPhone 11 Pro tyto limity více než dvojnásobně překračuje. Okolo testování ale vzešla řada různých otázek.

Kalifornská společnost s názvem RF Exposure Lab uvádí, že iPhone 11 Pro své majitele vystavuje SAR 3,8W/kg. SAR (Specific Absorption Rate) udává množství energie, které absorbuje lidského tělo vystavené radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli. Oficiální limit FCC pro SAR je ale 1,6W/kg. Zmíněná laboratoř údajně provedla testování v souladu s pokynem FCC podle kterého by iPhony měly být testovány na vzdálenost 5 milimetrů. Podrobnosti ohledně dalších metod testování ale laboratoř zatím neprozradila. Ze zprávy například nevyplývá, zda byly v provozu senzory přiblížení, které redukují RF výkon.

Zdroj: Redakce Jablíčkář.cz

Podobné problémy se ale nevyhnuly ani předchozím generacím iPhonů. V loňském roce jsme například v této souvislosti psali o iPhonu 7. Překročení limitů záření obvykle odhalily nezávislé laboratoře, kontrolní testy přímo u FCC ale prokázaly, že iPhony v tomto směru nijak nepřekračují stanovenou normu. Limity, které FCC stanovuje, jsou navíc posazené velmi nízko, a testování probíhá při simulaci nejhoršího možného scénáře.

Negativní vliv vysokofrekvenčního záření na lidské zdraví se zatím nepodařilo jednoznačně prokázat. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv se příslušnými studiemi zabývá již po dobu patnácti let Některé z těchto studií poukazují na částečný vliv, toto záření ale na rozdíl od jiných typů není ani podle FDA, ani podle Světové zdravotnické organizace životu nebezpečné.

Zdroj: Redakce Jablíčkář.cz

Zdroj: AppleInsider

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více