Zavřít reklamu

Lidé rádi sdílejí svůj obsah. Ať už je to s rodinou, přáteli či spolupracovníky. Pokud však vybrané osoby okolo vás používají jablečná zařízení, tak je na místě využívat službu AirDrop. Jednoduchá, nýbrž účinná funkce na základě Bluetooth a Wi-Fi, pomocí které můžete rychle a bezpečně posílat fotky, videa, kontakty, lokace, zvukové nahrávky a mnoho dalšího mezi iPhony, iPady a Macy. Stačí se jen nacházet v určité blízkosti. Jak zapnout AirDrop?

Systémové a hardwarové požadavky AirDropu:

K odesílání obsahu do iPhonu, iPadu nebo iPodu touch a k přijímání obsahu z těchto zařízení budete potřebovat Mac z roku 2012 nebo novější s OS X Yosemite nebo novějším, s výjimkou Macu Pro (polovina roku 2012).

K posílání obsahu do jiného Macu budete potřebovat:

 • MacBook Pro (konec roku 2008) nebo novější, s výjimkou MacBooku Pro (17palcový, konec roku 2008)
 • MacBook Air (konec roku 2010) nebo novější
 • MacBook (konec roku 2008) nebo novější, s výjimkou bílého MacBooku (konec roku 2008)
 • iMac (začátek roku 2009) a novější
 • Mac mini (polovina roku 2010) a novější
 • Mac Pro (začátek roku 2009 s kartou AirPort Extreme, nebo polovina roku 2010)

Jak AirDrop zapnout (vypnout) na iPhonu a iPadu?

Švihnutím prstu zespodu obrazovky zařízení se vám objeví Ovládací centrum, kde zvolíte možnost AirDrop. Jakmile na tuto možnost kliknete, nabídne se vám výběr ze tří položek:

 • Vypnuto (pro případ, že chcete AirDrop deaktivovat)
 • Pouze pro kontakty (pro sdílení budete k dispozici jen pro vaše kontakty)
 • Pro všechny (sdílení se všemi v okolí, kdo mají službu taktéž aktivovanou)

Doporučujeme spíše volbu poslední možnosti – Pro všechny. I když se vám potenciálně budou ukazovat i lidé, které neznáte, tak je to pohodlnější, jelikož nebudete muset kontrolovat, zdali jste oba připojení k účtům iCloud. To varianta Pouze pro kontakty vyžaduje.

Jak sdílet obsah skrze AirDrop z iPhonu a iPadu?

AirDropem lze poslat jakoukoliv formu obsahu, která umožňuje tuto funkci. Nejčastěji se jedná o fotky, videa a dokumenty, ale sdílet lze také kontakty, lokace či zvukové nahrávky.

Stačí tedy zvolit obsah, který chcete poslat. Poté kliknout na ikonu sdílení (čtverec se šipkou směřující nahoru), což vás dostane do nabídky sdílení a vy jen vyberete příslušnou osobu, která se objeví v nabídce AirDropu.

Jak zablokovat AirDrop na iPhonu a iPadu pomocí funkce Omezení?

Stačí otevřít Nastavení – Obecné – Omezení. Poté záleží, jestli máte tuto funkci aktivovanou či nikoliv. Pokud nemáte, tak je nutné napsat zabezpečovací kód, který jste si nastavili. Pokud máte Omezení aktivní, tak stačí pouze najít položku AirDrop a jednoduše ji vypnout.

Podrobný návod, jak zacházet s funkcí Omezení na iOS, naleznete zde.

Jak řešit případné problémy?

Jestli vám AirDrop nefunguje (zařízení se navzájem nevidí), můžete vyzkoušet následující kroky.

V první řadě si AirDrop v jistém slova smyslu přizpůsobte. Nejjednodušší způsob je přechod z varianty Pouze pro kontakty na Pro všechny. Poté AirDrop vypněte a zapněte. Můžete zkusit vypnout také osobní hotspot, abyste nezatěžovali Bluetooth a Wi-Fi připojení.

Pokud se potřebujete spojit s Macem, ale ten se vám neukazuje v dané nabídce, spusťte na Macu Finder a zvolte možnost AirDrop.

Fungující nápravou by také mohlo být vypnutí a zapnutí Bluetooth a Wi-Fi. Zkuste tento postup i několikrát opakovat. Další metodou je zkrátka tvrdý reset. Držte tlačítko Home a Sleep/wake, dokud se vám zařízení neresetuje.

Poněkud razantnější variantou, která by vám měla dopomoci k tomu, aby AirDrop správně fungoval, je resetování připojení. K tomu je zapotřební jít ve vašem iOS zařízení do Nastavení – Obecné – Obnovit – Obnovit nastavení sítě, naťukat kód a celou síť obnovit.

V případě setrvávajících problémů se můžete obrátit na podporu Applu.

Jak AirDrop zapnout (vypnout) na Macu?

K aktivaci stačí rozkliknout Finder a v levém sloupci si najít položku AirDrop. Stejně jako u iOS zařízení, tak i tady se vám nabídnout tři možnosti – Vypnuto, Pouze pro kontakty a Pro všechny.

Jak sdílet soubory pomocí funkce AirDrop na Macu?

Prakticky existují tři cesty, jak toho docílit. První je takzvaným přetáhnutím (drag & drop). K tomu je zapotřební spustit Finder a otevřít složku, ve které máte obsah, jenž chcete sdílet. Poté stačí kurzorem najet na konkrétní soubor (respektive soubory) a přetáhnout jej do nabízené rozhraní AirDropu.

Další možnost přenosu obsahu je pomocí kontextového menu. Opět musíte spustit Finder, vyhledat si soubor, který chcete sdílet, a pravým kliknutím otevřít kontextové menu, kde vyberete možnost Sdílet. Z nabídky vyberete AirDrop a kliknete na obrázek osoby, které chcete daný soubor poslat.

Poslední varianta je na základě share sheetu. Tak jako obvykle, i teď jste nuceni otevřít Finder a najít soubor, jenž chcete sdílet. Poté na něj kliknete, vyberete tlačítko Sdílet (viz obrázek výše), najdete si AirDrop a kliknete na obrázek osoby, se kterou chcete obsah sdílet.

Podobně funguje i sdílení odkazů v prohlížeči Safari. Po otevření tohoto prohlížeče najedete na odkaz, který chcete sdílet, kliknete na tlačítko Sdílet vpravo nahoře, vyberete funkci AirDrop, kliknete na danou osobu a následně zmáčknete Hotovo.

Jak řešit případné problémy?

Pokud funkce nebude fungovat tak, jak by správně měla (například absence kontaktů v rozhraní AirDropu), vyzkoušejte následující nápravné metody v tomto pořadí:

 • Vypněte/zapněte Bluetooth a Wi-Fi, aby se resetovalo připojení
 • Vypněte osobní hotspot, abyste nezatěžovali Bluetooth a Wi-Fi připojení
 • Dočasně se přepněte na variantu Pro všechny
Zdroj: iMore
.