Zavřít reklamu

V dnešní době stále více lidí používá počítač jako svůj pracovní nástroj. Ten slouží jako zařízení pro zadávání informací či naopak pro získávání informací, které jsou v drtivé většině ve formě textu. Není proto naškodu si ukázat, jak s textem pracovat efektivněji. Ušetříte tak čas nad ním strávený a množství úkonů nad ním vykonaných.

Poznámka: Tipy zde uvedené nemusí fungovat ve všech aplikacích, včetně těch od Apple. Problém by ale neměl nastat v Pages či TextEditu.

Starší klávesnice mají jinak popsány funkční klávesy. Proto se pro ujasnění, prosím, podívejte na následující obrázek a srovnejte se svou starší klávesnicí.

Nezbytné základy

 • command-C – kopírování
 • command-X – vyjmutí
 • command-V – vložení
 • command-A – výběr celého textu
 • delete – odstranění předchozího znaku
 • fn-delete – odstranění následujícího znaku
 • šipky – pohyb v textu
 • tažení – výběr textu směrem od kurzoru

Pohyb v textu

 • control-A – na začátek odstavce
 • control-E – na konec odstavce
 • option-šipka doleva/doprava – po slovech
 • command-šipka doleva/doprava – na začátek/konec řádku
 • option-šipka nahoru/dolů – po odstavcích
 • command-šipka nahoru/dolů – na začátek/konec textu
 • control-V – na konec textu a následně o jeden znak doleva

Výběr textu

 • dvojklik – slovo
 • command-dvojklik – více slov
 • command-tažení – více oblastí
 • trojklik – odstavec
 • shift-tažení/klik – rozšíření vybrané oblasti od kurzoru
 • shift-šipka doleva/doprava – po sobě jdoucí znaky
 • option-shift-šipka doleva/doprava – po sobě jdoucích slova
 • command-shift-šipka doleva/doprava – zbývající text od kurzoru po začátek/konec řádku
 • fn-shift-šipka doleva/doprava – od kurzoru po začátek/konec textu
 • option-tažení – obdélníky
 • command-option-tažení – obdélníky v již označené oblasti

Další operace

 • tažení vyznačené oblasti – přesun
 • option-tažení vyznačené oblasti – kopírování
 • control-delete – odstranění akcentu předcházejícího znaku (už→uz→u→_ )
 • option-delete – odstranění slova od kurzoru doleva
 • fn-option-delete – odstranění slova od kurzoru doprava
 • command-delete – odstranění řádku od kurzoru doleva
 • fn-command-delete – odstranění řádku od kurzoru doprava
 • contrlo-K – odstranění zbytku odstavce
 • control-Y – znovuvložení odstraněného textu v odstavci
 • control-T – prohodí dva sousedící znaky (tzv. swap)
.