Zavřít reklamu

I když Apple vydá operační systém iOS pro celý svět v jeden čas, neznamená to, že by si všichni mohli užívat stejných funkcí. Ty zásadní a ty, které nejsou vázány na danou lokalitu a řeč jsou sice dostupné všem, pokud vlastní podporované zařízení, ale pořád je zde mnoho těch, kterých si jednoduše v České republice plnohodnotně neužijeme. 

Živý text 

Text je s iOS 15 na všech fotkách plně interaktivní, takže můžete používat funkce jako kopírovat a vložit, vyhledat a přeložit. Živý text funguje v aplikacích Fotky, Snímek obrazovky, Rychlý náhled, Safari a v živých náhledech v aplikaci Fotoaparát. A ano, můžeme jej využívat i v České republice, nicméně jeho rozpoznávání a možnosti jsou značně omezené. Pro hrubé fungování to může stačit, plnohodnotně je však funkce podporována jen v angličtině, čínštině, francouzštině, italštině, němčině, portugalštině a španělštině.

Diktování prostřednictvím klávesnice 

Na podporovaných modelech iPhonu s čipem A12 Bionic nebo novějším je možné diktování obecného textu, např. při vytváření zpráv a poznámek, a zpracovávat jej přímo v zařízení bez nutnosti internetového připojení. Když používáte diktování na zařízení, můžete nadiktovat text o libovolné délce bez časového limitu. Diktování můžete zastavit ručně nebo se ukončí automaticky, pokud na 30 sekund přestanete mluvit, vyžaduje však stažení řečových modelů. 

Oficiální a plná podpora je nicméně k dispozici jen v arabštině, kantonštině, angličtině, francouzštině, němčině, italštině, japonštině, korejštině, mandarínské čínštině, ruštině, španělštině, turečtině a jüe (pevninská Čína). Jak vidíte, čeština nikde. 

Počasí 

Nové počasí přineslo meteorologické mapy se srážkami, kvalitou vzduchu a teplotou, které se dají zobrazit na celou obrazovku. Animované srážkové mapy pak ukazují postup bouřky a intenzitu blížícího se deště a sněžení. Na mapách s údaji o kvalitě ovzduší a teplotě pak vidíte různé podmínky ve svém okolí. Pokud se tedy vyskytujete ve Francii, Indii, Itálii, Jižní Koreji, Kanadě, kontinentální Číně, Mexiku, Německu, Nizozemsku, ve Španělsku, Spojeném království anebo samozřejmě USA. U nás máme smůlu, tak jen doufejme, že zde máme to ovzduší čistší než jinde.

Počasí umí i odesílat oznámení o srážkách během příští hodiny. Snadno tak dostanete informaci o tom, když se blíží nebo už ustává déšť, sněžení, kroupy nebo déšť se sněhem. Tato funkce je však ještě omezenější a soustředí se jen na Irsko, Velkou Británii a USA.

Zdraví 

Sdílení zdravotních údajů, vylepšování laboratorních výsledků, zvýraznění hladiny glukózy v krvi a další zdravotnické funkce fungují pouze na území USA. Tam si totiž Apple může dovolit vykomunikovat pro své zákazníky patřičné benefity, kdežto jinam už samozřejmě nedosáhne. 

Apple News+ 

Stovky časopisů a předních novin – jedno předplatné. Tak společnost prezentuje svou službu Apple News. Podle Applu se má jednat o prvotřídní žurnalistiku z titulů, které znáte, a zdrojů, kterým důvěřujete, a to klidně i off-line. I kdybychom si službu vyzkoušet chtěli, máme jednoduše smůlu, protože v tuzemsku není dostupná vůbec, tedy ani ve variantě zdarma, ani v předplatném s přídomkem plus, které činí 9,99 dolarů měsíčně.

Apple Fitness+ 

Když je nedostupnost News+ spíše z důvodu absence české textové lokalizace, v případě Fitness+ je tomu ještě hůře. I tato služba vyjde v rámci předplatného na 9,99 dolarů měsíčně, avšak její pokrytí světa je zatím značně omezené, a je vůbec otázkou, jestli se k nám někdy oficiálně dostane. To ostatně říkáme už dlouhá léta i o Siri. Problém je v tom, že mnoho z nás bychom si se službami Applu v cizím jazyce klidně poradili, jen nám je Apple prostě nechce poskytnout. V případě Fitness+ je to proto, abychom si špatně nevyložili anglicky popsaný cvik, nezranili se a pak Apple nežalovali za újmu na zdraví.

Rozdílů mezi verzemi iOS je samozřejmě ještě více, přičemž se jedná např. i o integraci Apple Card nebo připravované identifikační průkazy, které se chystají pro příští aktualizaci systému.

.