Zavřít reklamu

Každý si jistě pamatuje léta strávená ve školních lavicích či dokonce ještě nějakou školu navštěvuje a nezáleží na tom, zda je to základní, střední nebo vysoká škola. Stejně tak jsme se všichni setkali s hodinami matematiky. Pro někoho matematika skončila na střední škole či gymnáziu a vybraní jedinci dle oboru s ní pokračovali ještě na vysoké. Každopádně když se řeknou pojmy jako obsah čtverce, objem koule, Pythagorova věta nebo trojčlenka, všichni zhruba víme, o co jde, ale správně všechny údaje spočítat, je věc druhá.

Česká aplikace Mathematical Formulae (Vzorce) umí se všemi vyjmenovanými a mnoha dalšími matematickými operacemi pracovat. Samotná aplikace je velmi intuitivní, přehledná a bez problému se v ní zorientujete. Po spuštění uvidíte přehledné menu rozdělené do třech částí – Obvod a obsah, Objem a povrch a Ostatní. V první části najdete výpočty pro čtverec, obdélník, kružnici, trojúhelník a mnoho dalších útvarů. V části Objem a povrch jsou různá tělesa, tedy krychle, kvádr, válec, koule, rotační kužel a jehlan. V poslední části nazvané Ostatní si můžete nechat spočítat Pythagorovu větu, trojčlenku, procenta a goniometrické funkce.

Po rozkliknutí některého z těles zpravidla dostanete následující informace: při zvolení krychle se zobrazí její grafický model, stručná charakteristika, jednotlivé vzorce a především prázdné kolonky pro různé výpočty. Zadáním velikosti jednotlivých stran aplikace Mathematical Formulae okamžitě spočítá objem, povrch či stěnovou a tělesovou úhlopříčku. Vždy záleží na tom, jaké hodnoty potřebuji vypočítat. Stačí zadat tělesovou úhlopříčku krychle a získáte stranu, stěnovou úhlopříčku, objem i povrch. Například u kvádru už ale pochopitelně budete potřebovat znát více než jen rozměr jedné strany.

V sekci Ostatní naleznete skoro stejné možnosti jako u těles a geometrických útvarů. Stačí opět jen dosadit hodnoty, které znáte, a aplikace za vás vše spočítá. U Pythagorovy věty je třeba zadat buď hodnotu dvou odvěsen, abyste mohli spočítat přeponu, či znát velikost jedné z odvěsen a přepony. U goniometrických funkcí si lze vybrat, zda chcete počítat ve stupních či radiánech. Trojčlenka zase umí přímou i nepřímou úměrnost. Mathematical Formulae spočítají také kolik je X % z celku i kolik % je číslo X z celku. Je pak na každém, zda mu k takovému úkonu nepostačí obyčejná kalkulačka.

Velký výhoda Mathematical Formulae je pro českého uživatele v české lokalizaci. Všechny matematické termíny a vysvětlivky jsou tak maximálně srozumitelné a snadno pochopitelné. Podobných aplikací pro výpočet různých matematických funkcí a hodnot je v App Store mnoho, ale přítomnost češtiny může být pro českého uživatele v tomto oboru zásadní. Mathematical Formulae nenabídnou žádný oslnivý a důmyslný design, ale alespoň rámcově ladí aplikace s nejnovějším iOS a důležité je spíše to, že spolehlivě spočítá potřebné hodnoty. V App Store je ke stažení za 1,79 eura.

[app url=https://itunes.apple.com/cz/app/mathematical-formulae/id909598310?mt=8]

.