Zavřít reklamu

Každý si jistě pamatuje léta strávená ve školních lavicích či dokonce ještě nějakou školu navštěvuje a nezáleží na tom, zda je to základní, střední nebo vysoká škola. Stejně tak jsme se všichni setkali s hodinami matematiky. Pro někoho matematika skončila na střední škole či gymnáziu a vybraní jedinci dle oboru s ní pokračovali ještě na vysoké. Každopádně když se řeknou pojmy jako obsah čtverce, objem koule, Pythagorova věta nebo trojčlenka, všichni zhruba víme, o co jde, ale správně všechny údaje spočítat, je věc druhá.

Zdroj: Redakce Jablíčkář.cz - Apple magazín

Česká aplikace Mathematical Formulae (Vzorce) umí se všemi vyjmenovanými a mnoha dalšími matematickými operacemi pracovat. Samotná aplikace je velmi intuitivní, přehledná a bez problému se v ní zorientujete. Po spuštění uvidíte přehledné menu rozdělené do třech částí – Obvod a obsah, Objem a povrch a Ostatní. V první části najdete výpočty pro čtverec, obdélník, kružnici, trojúhelník a mnoho dalších útvarů. V části Objem a povrch jsou různá tělesa, tedy krychle, kvádr, válec, koule, rotační kužel a jehlan. V poslední části nazvané Ostatní si můžete nechat spočítat Pythagorovu větu, trojčlenku, procenta a goniometrické funkce.

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více