Zavřít reklamu

Jedna služba a až 6 členů domácnosti – pokud ještě nemáte svou rodinu spojenou do jednoho balíčku uživatelů, zbytečně platíte za něco, za co nemusíte. Jak nastavit rodinné sdílení přitom není akce na hodiny práce. Stačí vytvořit novou rodinnou skupinu a pozvat do ní členy, nebo se můžete přidat k rodinné skupině někoho jiného. Základní myšlenkou aktivace služby Rodinné sdílení je možnost udělit ostatním členům domácnosti přístup ke službám Applu, jako jsou Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade nebo úložiště na iCloudu. Mohou se také sdílet nákupy v iTunes nebo App Storu. Princip je takový, že jeden zaplatí, a daný produkt využívají všichni ostatní.

Rodinná skupina 

Jakýkoli dospělý může ze svého Apple zařízení, tedy iPhonu, iPadu, Macu a dokonce i iPodu touch nastavit Rodinné sdílení pro „svou“ rodinnou skupinu. 

Jak nastavit rodinnou skupinu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch 

  • Jděte do Nastavení a úplně nahoře vyberte vaše jméno 
  • Klepněte na Rodinné sdílení 
  • Vyberte nabídku Nastavit rodinu 
  • Pokyny na obrazovce vás doslova povedou krok za krokem, stačí vám je tedy následovat 

Jak nastavit rodinnou skupinu na Macu 

  • Zvolte nabídku Apple  
  • Vyberte Předvolby systému 
  • Klikněte na Rodinné sdílené (máte-li macOS Mojave, vyberte nabídku iCloud) 
  • Potvrďte Apple ID, které chcete používat pro Rodinné sdílení 
  • Přesvědčte se, jestli je vybraná volba Sdílet moje nákupy 
  • Opět postupujte podle pokynů na obrazovce 

Jak pozvat člena rodiny do rodinného sdílení 

Máte-li v rodině dítě do 13 let, můžete mu zde vytvořit jeho Apple ID. Má-li již člen rodiny své Apple ID, můžete jej přidat postupem níže. Každý člen může být součástí jen jedné rodiny a do jiné rodinné skupiny můžete přestoupit jenom jednou za rok. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch stačí opět zavítat do Nastavení -> vaše jméno -> Rodinné sdílení a klepnout na Přidat člena. Zde zadáte jeho jméno nebo e-mailovou adresu, přičemž následně jen postupujte podle jasných pokynů. Pozvánku pak můžete zaslat prostřednictvím Zpráv nebo tak učiníte osobně.

Na Macu opět zavítejte přes nabídku Apple  do Předvoleb systému -> Rodinné sdílení a zde klikněte na Přidat člena rodiny a postupujte podle pokynů. Používáte-li ještě macOS Mojave a starší, tak v Předvolbách sytému vyberte iCloud -> Spravovat rodinu a klikněte na tlačítko „+“, dále už jen pokračujte podle pokynů. Používáte-li více Apple ID, můžete je do skupiny přizvat všechny, abyste s rodinou mohli sdílet přesně ty nákupy, které potřebujete.

Jak se připojit k rodinné skupině 

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení -> vaše jméno -> Pozvánky. Tu danou přijměte a postupujte podle pokynů. Když se připojíte k rodině, můžete být požádáni o potvrzení údajů svého účtu a o přihlášení k funkcím nebo službám nastaveným pro vaši rodinu. Na Macu postupujte přes Apple  do Předvoleb systému, kde klikněte na Rodinné sdílení potažmo iCloud v macOS Mojave a starším systému. Zde už jen vyberte Spravovat rodinu a pozvánku přijměte podle pokynů na obrazovce. Pokud pozvánka nelze přijmout, zkontrolujte, jestli už se někdo k rodině nepřipojil pomocí vašeho Apple ID, nebo jestli někdo nesdílí zakoupený obsah z vašeho Apple ID. 

.