Zavřít reklamu

Klávesové zkratky jsou alfou a omegou efektivní práce v jakémkoliv programu či systému. Mac OS není žádnou vyjímkou. Tento článek vám ozřejmí základní klávesové zkratky pro práci s tímto systémem.

Když poprvé přijdete k Mac OS a MacBookové klávesnici, jako první věc, které si všimnete je ta, že na ni chybějí některé klávesy (na oficiální Apple klávesnici nechybějí, ale tyto zkratky by měly fungovat i na ní). Patří mezi ně klávesy jako Home, End, Page Up, Page Down, Print screen a další. Výhodou Mac OS je to, že myslí „minimalisticky“. Proč mít tyto klávesy, když se dají jednoduše nahradit kombinací kláves. Když totiž pracujete s Mac OS klávesnicí, máte ruce neustále v dosahové vzdálenosti od šipkového kurzoru a klávesy cmd. Jak již jistě správně tušíte, klávesy se nahradí takto:

  • Home – cmd + ←
  • End – cmd + →
  • Page Up – cmd + ↑
  • Page Down – cmd + ↓

Nutno podotknout, že v některých programech, jako je například terminál, se tlačítko cmd nahrazuje tlačítkem fn.

Klávesnici však chybí ještě další poměrně důležitá klávesa a tou je delete. Na Apple klávesnici naleznete pouze backspace, který funguje tak jak bychom čekali, pokud však použijeme zkratku fn + backspace, pak tato zkratka funguje jako kýžený delete. Avšak pozor, použijete-li cmd + backspace, vymaže Vám to celý řádek textu.

Pokud jste si pod Windows oblíbili típání obrázků přes Print Screen, tak nezoufejte. Na Mac OS klávesnici sice toto tlačítko chybí, ale nahrazují ho následující klávesové zkratky:

  • cmd + shift + 3 – sejme celou obrazovku a uloží ji na plochu daného uživatele pod názvem „Screen shot“ (Snow Leopard) nebo „Picture“ (starší verze Mac OS).
  • cmd + shift + 4 – kurzor se změní na křížek a vy můžete myší označit jen část obrazovky, kterou chcete „vyfotografovat“. Výsledný obrázek se stejně jako v předešlém případě uloží na plochu.
  • cmd + shift + 4, jakmile se objeví křížek zmáčkněte mezerník – kurzor se změní na fotoaparát a okno, které je pod ním ukryto se označí. Tímto můžete udělat obrázek jakéhokoliv okna na Vašem Mac OS, stačí na něj následně kurzorem zamířit a stisknout levé tlačítko myši. Okno se pak uloží opět na plochu do souboru.

Pokud k těmto zkratkám, pro sejmutí obrazovky, stisknete ještě ctrl, obrázek se neuloží do souboru na plochu, ale bude dostupný ve schránce.

Práce s okny

Následně je dobré znát práci s okny. Nebudu zde rozebírat to, že se mi konečně práce s okny v Mac OS líbí víc než v MS Windows, má to svoje kouzlo. Ano, pro přepínání mezi aplikacemi slouží podobná zkratka jako ve Windows a tou je cmd + tab, ale Mac OS umí ještě něco navíc. Tím, že můžete mít otevřeno několik oken najednou, můžete se přepínat i mezi jednotlivými okny aktivní aplikace. Tohoto dosáhnete pomocí klávesové zkratky cmd + `. Pro pořádek zmíním, že okny lze listovat 2 směry. Cmd + tab slouží k přepínání dopředu a cmd + shift + tab slouží k přepínání dozadu. Stejně tak funguje přepínání mezi okny.

Velmi často potřebujeme minimalizovat okna aplikace. K tomuto nám slouží cmd + m. Pokud chceme maximalizovat naráz všechny otevřená okna aktivní aplikace, použijeme klávesovou zkratku cmd + option + m. Mizení oken aplikací můžeme provést ještě jedním způsobem, když pominu cmd + q, které ukončí aplikaci. Můžeme použít klávesovou zkratku cmd + h, která skryje aktitvní okno, které můžeme následně vyvolat opětovným kliknutím na aplikaci v docku (okno nezavře, pouze ho schová). Oproti tomu zkratka option + cmd + h, skryje všechny okna kromě právě aktivního.

Další velmi užitečnou klávesovou zkratkou v systému je bezesporu cmd + mezerník. Tato klávesová zkratka zavolá tzv. spotlight, což je vlastně vyhledávání v systému. Skrz něj se dá vyhledat jakákoliv aplikace, jakýkoliv soubor na disku, nebo i kontakt v adresáři. Tím to však nekončí. Lze jej využít i jako kalkulačku tak, že se do něj napíše například 9+3 a spotlight vám ukáže výsledek. Po stisku klávesy enter vyvolá kalkulačku. Avšak to není všechno, co tato součást systému umí. Pokud do něj napíšete jakékoliv anglické slovíčko, je schopen ho vyhledat v interní aplikaci výkladového slovníku.

Když už jsem se zmínil o aplikaci slovník, pak systém má další výtečnou věc. Pokud jste v jakékoliv interní aplikaci a potřebujete vyhledat jakékoliv slovíčko buď ve slovníku (nevím, jestli je možnost jiného než anglického) nebo například ve wikipedii, pak nad požadované slovo přesuňte kurzor a použijte klávesovou zkratku cmd + control + d.

Pokud máme dock, který je nastaven jako skrývající a bohužel se nám nedaří ho zobrazit tak, že na něj najedeme myší, můžeme použít klávesové zkratky cmd + option + d.

Občas se i na tomto skvělém operačním systému stane, že aplikace přestane odpovídat. Můžeme jít do menu a z příslušného menu ji „zabít“, ale můžeme použít následující 2 zkratky. cmd + option + esc nám vyvolá menu, kde můžeme aplikaci zabít, nebo rychlejší akce, když jsme v aplikaci, která nereaguje, stiskneme cmd + option + shift + esc. Tímto aplikaci „zabijeme“ přímo (funkční od 10.5).

Trackpad

Pokud mluvíme o základních klávesových zkratkách, musíme zabrousit také do možností gest na trackpadu. Není to zrovna klávesnice, ale má také pár zajímavých možností.

Dvěmi prsty můžeme pohybovat jakýmkoliv textem jak horizontálně tak vertikálně. Můžeme jimi také otáčet fotky, což uděláme tak, že položíme oba prsty na trackpad a jakoby jimi otočíme. Když položíme prsty k sobě a oddálíme je, přiblížíme fotku, text a když naopak je k sobě přitáhneme, tak objekt oddálíme. Pokud použijeme dva prsty pro pohyb nahoru a dolů a k němu stiskneme klávesu ctrl, pak se nám aktivuje lupa, se kterou si můžeme přiblížit cokoliv na tomto systému.

Třemi prsty můžeme skákat z fotky na fotku dopředu i dozadu, používá se také například v Safari jako tlačitka vpřed nebo zpět. Prsty musíme přejet trackpad zleva doprava nebo naopak.

Čtyřmi prsty můžeme vyvolat expose, nebo se podívat na plochu. Pokud čtyřmi prsty přejedeme zdola nahorů, okna se přesunou na okraj plochy a my uvidíme její obsah. Pokud uděláme pravý opak, vyskočí nám expose se všemi otevřenými okny. Pokud uděláme tento pohyb zleva doprava nebo zprava doleva, přepínáme mezi aplikacemi, stejné jako klávesová zkratka cmd + tab.

Představili jsme si hlavní klávesové zkratky systému Mac OS, které lze použít globálně. Momentálně se podíváme na některé klávesové zkratky jednotlivých programů.

Finder

Tento souborový manažer, který je součástí Mac OS, má také pár vychytávek v podobě klávesových zkratek. Když pomineme základní (myslím tím ty, které známe z Windows, ale s tím rozdílem, že tentokráte místo ctrl mačkáme cmd), tak můžeme udělat následující věci rychle a bez myši.

Pro rychlé otvírání adresáře, nebo souboru použijte buď cmd + o, což nemusí být zrovna praktické, ale dá se použít také tato klávesová zkratka, která je rychlejší cmd + ↓. Pokud chceme jít o adresář výše, můžeme použít cmd + ↑.

Pokud máte připojen diskový obraz, můžete ho vysunout pomocí klávesové zkratky cmd + e.

Bohužel pokud potřebujete klávesovou zkratku cmd + x, čili vyjmi a následně vlož někam, pak toto Apple v základu nepodporuje. Kdysi existovalo skryté nastavení Finderu. Nyní už ale není funkční. Dnes můžete použít tento návod, který však tuto funkcionalitu přidává pouze pro soubory. Jinak musíte přetahovat pouze myší. Jde o to, že si stáhnete dvě služby pro Finder, ty přidáte do určeného adresáře, vytvoříte adresář v rootu disku a namapujete tyto služby na klávesové zkratky. Díval jsem se dovnitř, jedná se jen o „náhražku“ udělanou přes symbolické odkazy. To znamená, že při prvním kroku se v adresáři v rootu objeví zástupci souborů, které chcete přesunout a ve druhém kroku se tyto zástupci přesunou na nové místo a odkazy se smažou.

Pro připojení Finderu ke vzdálenému systému, lze použít klávesovou zkratku cmd + k.

Pokud chceme udělat alias k adresáři, tzv. symbolický odkaz, můžeme použít zkratku cmd + l. Když už jsme u adresářů, lze dodat, že můžeme jakýkoliv adresář přidat do Places vlevo vedle položek adresáře. Stačí označit adresář, který chceme přidat a pomocí cmd + t ho přidat.

Mazání ke správě souborů a adresářů také patří. Pro smazáni označených položek ve Finderu použijeme klávesovou zkratku cmd + backspace. Označené položky se přesunou do koše. Následně je můžeme vymazat pomocí klávesové zkratky cmd + shift + backspace. Před tím se nás ale systém zeptá, jestli chceme vysypat koš.

Safari

Internetový prohlížeč se převážně ovládá myší, ačkoliv lze udělat některé věci na klávesnici. Pokud například chceme skočit do adresního řádku a napsat URL, můžeme použít cmd + l. Pokud chceme vyhledávat pomocí vyhledávače, který je hned vedle adresního řádku, skočíme do něj pomocí zkratky cmd + option + f.

Pro pohyb na stránce můžeme použít kurzor, ale pro skrolování lze také použít mezerník, který skočí o stránku dolů, zatímco shift + mezerník nás posune o stránku výše. Text na stránkách však může být moc malý nebo velký. Ke zvětšení můžeme použít cmd + + a ke zmenšení cmd + –.

Vývojář www stránek někdy potřebuje vyprázdnění cache prohlížeče a toho může dosáhnout klávesovou zkratkou cmd + shift + e.

Navigaci mezi okny jsme si probrali výše, v Safari můžeme přeskakovat mezi záložkami pomocí cmd + shift + [ doleva a cmd + shift + ] doprava. Novou záložku vytvoříme pomocí cmd + t.

MacBook Pro zakoupíte také na www.kuptolevne.cz
.