Zavřít reklamu

Společnost Apple v rámci funkce Zpřístupnění pro svá zařízení myslí na uživatele se všemi možnými typy handicapů nebo omezení. Funkce svých výrobků firma přizpůsobuje i těm, kteří mají například problémy dotýkat se displeje svého zařízení nebo manipulovat s fyzickými tlačítky. Uživatelům s těmito typy handicapu skvěle pomáhá funkce AssistiveTouch, kterou si představíme v dnešním článku.

Základy a využití

Funkci AssistiveTouch můžete v rámci Zpřístupnění používat nejenom na svém iPhonu, ale také na iPadu nebo iPodu touch. Při správném nastavení a používání vám funkce AssistiveTouch můžete prakticky plnohodnotně nahradit tlačítky pro snížení nebo zvýšení hlasitosti, uzamčení obrazovky nebo pro vypnutí či restart vašeho iOS zařízení. Funkce AssistiveTouch vypadá v praxi tak, že se vám po její aktivaci zobrazí na displeji vašeho iOS zařízení virtuální tlačítko, jehož funkce si můžete plně přizpůsobit. Toto tlačítko můžete pohodlně přetáhnout ke kterémukoliv z okrajů obrazovky, kde zůstane do doby, než ho sami přemístíte kamkoliv jinam.

Aktivace AssistiveTouch

Funkci AssistiveTouch můžete aktivovat v Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk, kde klepnete na položku AssistiveTouch. U iOS zařízení s home buttonem můžete nastavit aktivaci funkce AssistiveTouch trojitým stiskem home buttonu v Nastavení -> Zpřístupnění -> Zkratka zpřístupnění. U iOS zařízení bez home buttonu dojde tímto způsobem k aktivaci dané zkratky za pomoci trojitého stisku postranního tlačítka.

Použití AssistiveTouch

Jak jsme již psali v úvodu tohoto článku, dokáže funkce AssistiveTouch na vašem iOS zařízení nahradit gesta, zacházení s klasickými tlačítky a další akce. V rámci gest můžete funkci AssistiveTouch použít pro tyto účely:

 • Aktivace Ovládacího nebo Oznamovacího centra
 • Aktivace funkce Spotlight
 • Ovládání aplikace Domácnost
 • Přepínání mezi jednotlivými aplikacemi
 • Funkce předčítání obsahu obrazovky

Použití funkce AssistiveTouch namísto tlačítek:

 • Uzamčení obrazovky
 • Ovládání hlasitosti
 • Aktivace hlasové asistentky Siri
 • Pořízení screenshotu
 • Restart iOS zařízení
 • Náhrada za akci “Zpět” zatřesením

Přizpůsobení funkce AssistiveTouch

V Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk -> AssistiveTouch klepněte na položku „Upravit nejvyšší úroveň nabídky“. Zde můžete přidat až osm různých ikon pro ovládání za pomoci funkce AssistiveTouch. Jednotlivé ikony přidáte do nabídky klepnutím na tlačítko „+“ ve spodní liště, odeberte je klepnutím na tlačítko „-„. Po klepnutí na jednotlivé ikony v nabídce můžete jednotlivé funkce nahradit jinými.

V sekci „Vlastní akce“ v Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk -> AssistiveTouch si zase můžete nastavit vlastní akce, díky kterým budete moci AssitiveTouch používat bez nutnosti aktivace hlavní nabídky. Pro nastavení jednotlivých funkcí vždy klepněte na vybranou položku a poté z nabídky vyberte požadovanou akci. Funkci AssistiveTouch můžete přiřadit také svá vlastní gesta. V Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk -> AssistiveTouch zajeďte k sekci „Vlastní gesta“ a klepněte na Vytvořit nové gesto. Na dotykovém displeji vašeho iOS zařízení proveďte gesto, ke kterému chcete přiřadit funkci. Abyste se ujistili, že vám toto gesto skutečně vyhovuje, klepněte v levém dolním rohu na Přehrát. Pro nahrání gesta klepněte vpravo nahoře na Uložit a gesto pojmenujte.

Pokud jste si vytvořili nějaké zkratky v nativní aplikaci Zkratky Siri, můžete je k funkci AssistiveTouch také přiřadit – veškeré dostupné zkratky naleznete v menu po klepnutí na jednotlivé akce.

.